Mẫu Thông báo về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc

Biểu mẫu Thông báo về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc là mẫu thông báo được lập ra để thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin người xin thôi việc, nội dung thông báo. Mời bạn tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc tại đây. | TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số . . . THÔNG BÁO Về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc Kính gửi Công ty B Căn cứ Nghị định số . . của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động Căn cứ Thông tư số. của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Bà Nguyễn Văn A đã chấm dứt hợp đồng lao động ngày. tháng. năm. Thông báo hoặc Quyết định kèm theo . Theo hồ sơ Ông Nguyễn Văn A có thời gian làm việc tại Công ty B là . năm từ . năm. đến ngày. . . Công ty chúng tôi đã chi hộ khoản trợ cấp thôi việc đối với thời gian làm việc tại Công ty B với số tiền là .đồng. Đề nghị Công ty B chuyển trả số tiền trợ cấp thôi việc mà Công ty chúng tôi đã chi hộ theo số tài khoản. . Nơi nhận Giám đốc hoặc thủ trưởng đơn vị Ký tên đóng dấu Như trên Ghi rõ họ và tên Lưu đơn vị

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
43    20    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.