Mẫu Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số 02-CGD)

Mẫu Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số 02-CGD) gồm các nội dung sau: chủ đơn, đại diện của chủ đơn, bên thứ hai trong hợp đồng, đơn được chuyển nhượng, phí và lệ phí, các tài liệu có trong đơn, cam kết của chủ đơn. Để biết rõ hơn, mời bạn tham khảo chi tiết. | Phụ lục B Mẫu số 02 CGĐ TỜ KHAI DẤU NHẬN ĐƠN YÊU CẦU GHI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN Dành cho cán bộ nhận đơn ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Kính gửi Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi Hà Nội Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển giao đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Trong Tờ khai này chủ đơn đại diện của chủ đơn đánh dấu quot x quot vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp. CHỦ ĐƠN Tổ chức cá nhân yêu cầu ghi nhận việc chuyển nhượng đơn Tên đầy đủ . Địa chỉ . Điện thoại . Fax . E mail . là bên chuyển nhượng là bên nhận chuyển nhượng ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của Mã đại diện chủ đơn là người khác được uỷ quyền của chủ đơn Tên đầy đủ . Địa chỉ . Điện thoại . Fax . E mail . BÊN THỨ HAI TRONG HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐỨNG TÊN CHỦ ĐƠN Tên đầy đủ . Địa chỉ . Điện thoại . Fax . E mail . ĐƠN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG Đơn đăng ký sáng chế Số đơn . Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn Đơn đăng ký nhãn hiệu 1 Phụ lục B Mẫu số 02 CGĐ tiếp theo PHÍ LỆ PHÍ Loại phí lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn .đơn Phí công bố thông tin chuyển nhượng đơn .đơn Tổng số phí lệ phí nộp theo đơn là . Số chứng từ trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản . 2 Phụ lục B Mẫu số 02 CGĐ CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU Dành cho cán bộ nhận đơn Tờ khai gồm . trang x .bản Văn bản chuyển nhượng đơn bằng tiếng. Văn bản đồng ý của những chủ đơn khác trường hợp nhiều người cùng có quyền nộp đơn Bản dịch tiếng Việt gồm .trang Giấy uỷ quyền bằng tiếng. Cán bộ nhận đơn Ký và ghi rõ họ tên bản dịch tiếng Việt bản gốc bản bản gốc sẽ nộp sau sao bản gốc đã nộp theo đơn số . Bản sao chứng từ nộp phí lệ phí trường hợp nộp phí lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ Tài liệu khác cụ thể CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN Tôi cam đoan

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    2    1    07-07-2022
86    39    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.