Mẫu Báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu Báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình tiền lương, thu nhập của người lao động tại doanh nghiệp. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin doanh nghiệp, tổng thu nhập bình quân của người lao động . Mời bạn tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây. | Doanh nghiệp . Số giấy phép cấp thành lập doanh nghiệp .do . cấp. Ngày cấp . Địa chỉ . Điện thoại . Fax . TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG THU NHẬP ĐỒNG NGƯỜI THÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM . Tổng thu nhập bình quân của người lao động VN đồng Tổng số lao Tiền lương động thực St Chia ra tối thiểu DN Chỉ tiêu hiện ghi ở t Tiền lương áp dụng Tổng cộng Các khoản Các khoản dòng năm báo cơ bản theo đồng tháng phụ cấp khác cáo HĐLĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 Thực hiện năm . Cao nhất Thấp nhất Trung bình Thực hiện năm . Cao nhất Thấp nhất Trung bình Thực hiện Quý I năm Cao nhất Thấp nhất Trung bình Ghi chú Cột số 7 Dòng thực hiện năm . . . ghi tổng số lao động thực hiện năm người sử dụng lao động có trả lương. . . Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị Ký và ghi rõ họ tên Ký tên đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.