Mẫu Cam kết có một nguồn thu nhập

Mẫu Cam kết có một nguồn thu nhập là mẫu cam kết được lập ra để cam kết về việc chỉ có một nguồn thu nhập. Nội dung mẫu cam kết cần nêu rõ thông tin người làm đơn và nội dung cam kết. Mời bạn tham khảo chi tiết. | CÔNG TY . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc . ngày tháng năm CAM KẾT CÓ MỘT NGUỒN THU NHẬP Kính gửi Cơ quan quản lý thuế Tên tôi là . . Mã số thuế . Chứng minh nhân dân Căn cước công dân số . . Nơi cấp cấp ngày tháng .năm Tại . . Địa chỉ thường trú . Địa chỉ hiện tại . . Số điện thoại . Tổ chức cá nhân trả thu nhập . . Tôi cam kết rằng trong năm . tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại . . Cụ thể như sau Chức vụ . Bậc lương . Tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này. Xin chân thành cảm ơn. . Xác Nhận Của Cơ Quan Tổ Chức NGƯỜI LÀM ĐƠN Ký ghi rõ họ tên Ký và ghi rõ họ tên

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
104    38    1    07-07-2022
103    25    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.