Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 1: Những vấn đề chung về xây dựng văn bản pháp luật

Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 1: Những vấn đề chung về xây dựng văn bản pháp luật. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm chung văn bản pháp luật và xây dựng văn bản pháp luật; tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản pháp luật; quy trình xây dựng văn bản pháp luật; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | Yêu cầu 1 Lý thuyết trên lớp 24 tiết học Thảo luận 6 tiết có hướng dẫn riêng 2 Bài kiểm tra 01 bài 3 Hình thức thi Tự luận 4 Tài liệu tham khảo Nguyễn Thế Quyền Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật NXB Công an nhân dân 2011 Nguyễn Cảnh Hợp Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật NXB Hồng Đức 2013 1 Chương 1 Những vấn đề chung về xây dựng văn bản pháp luật Chương 2 Hình thức nội dung ngôn ngữ trong xây dựng và soạn thảo văn bản pháp luật Chương 3 Kiểm tra rà soát trong xây dựng văn bản pháp luật Chương 4 Soạn thảo một số văn bản pháp luật cụ thể 2 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT BM Luật Căn Bản . Khái niệm chung về văn bản pháp luật và xây dựng văn bản pháp luật - Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền hình thức trình tự thủ tục luật định chứa đựng quy tắc xử sự chung có hiệu lực bắt buộc chung và được Nhà nước đảm bảo thực hiện để điều chỉnh các QHXH - Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản do các chủ thể có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục luật định có nội dung là mệnh lệnh cụ thể có đối tượng xác định và được thực hiện 1 lần . Các khái niệm chung VBPL. tiếp - Văn bản hành chính chứa đựng những thông tin trong hoạt động quản lý của mỗi cơ quan được ban hành để tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật - Xây dựng văn bản pháp luật yêu cầu văn bản pháp luật cần được trình bày theo kết cấu chung về hình thức về nội dung văn bản và cách thức thể hiện một số chi tiết thuộc về mẫu trình bày văn bản. 5 . Tiêu chí đánh giá chất lượng VBPL 3 tiêu chí chính Tiêu chí Tiêu chí về óTiêu chí về tính hợp chính trị tính hợp hiến hợp lý khoa học pháp a. Tiêu chí chính trị Có nội dung phù hợp với đường lối chính sách của Đảng 2 tiêu chí Phù hợp với ý chí nguyện vọng lợi ích chính đáng của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản pháp luật b. Tiêu chí về tình hợp hiến hợp pháp Tính hợp Tính hợp hiến pháp - Ban hành đúng - Nội dung .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.