Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 2: Hình thức, ngôn ngữ, nội dung trong xây dựng và soạn thảo văn bản pháp luật

Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 2: Hình thức, ngôn ngữ, nội dung trong xây dựng và soạn thảo văn bản pháp luật. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hình thức văn bản pháp luật; ngôn ngữ trong văn bản pháp luật; nội dung văn bản pháp luật; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | CHƯƠNG 2 HÌNH THỨC NGÔN NGỮ NỘI DUNG TRONG XÂY DỰNG VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT . Hình thức VBPL YÊU CẦU QUAN TRỌNG - Xác định tên loại VBPL - Kỹ thuật trình bày thể thức VBPL a. Xác định tên loại VBPL Căn cứ khoa học - Tính chất của QHXH Căn cứ pháp lý - Phạm vi tác động - Tên văn bản nhóm công việc giải quyết - XĐ nội dung của VBPL b. Kỹ thuật trình bày VBPL - Mẫu giấy và vùng trình bày VBPL - Trình bày các nội dung cơ bản của VBPL 5 Mẫu giấy và vùng trình bày giấy A4 với vùng trình bày như sau và được đánh số thứ tự 2 đến n ÓLề trên Lề dưới Lề trái Lề phải 20 -25 mm 20 -25 mm 30 -35mm 15 20mm Cách trình bày quốc hiệu 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM In hoa Chữ đứng đậm Cỡ chữ 12 hoặc 13 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc In thường Chữ đứng đậm Cỡ chữ 13 -14 có dòng kẻ ngang nét liền có độ dài bằng độ dài dòng thứ 2. Viết hoa các chữ cái đầu tiên Tên cơ quan ban hành Cơ quan độc lập tương đối hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền chung góc trái trên trang giấy ngang hàng quốc hiệu in hoa đậm chữ đứng cỡ 13 có đường kẻ ngang 1 3 hoặc 1 2 độ dài dòng chữ Cách ghi 2 cơ quan trực thuộc nhau Dòng 1 Cơ quan cấp trên in hoa chữ đứng cỡ chữ 12 -13. Dòng 2 Cơ quan ban hành văn bản chữ in hoa đứng đậm cỡ chữ 13 phía dưới có đường kẻ ngang nét liền độ dài từ 1 3 đến 1 2 độ dài dòng chữ Ghi số ký hiệu Số 01 2014 NĐ-CP QĐ-XPVPHC Số 01 - Viết hoa S Nhỏ hơn 10 phải có số 0 ở - In thường đứng phía trước - Sau Số có dấu 2014 năm Ký hiệu VB NĐ CP QĐ- XPVPHC Phải ghi đầy đủ 04 số - VBQPPL Viết tắt các chữ cái và giữa văn bản với cơ quan ban hành phải có dấu - liền nhau - VBADPL Có thể ghi giống VBQPPL Cách 2 Tên viết tắt loại văn bản-Tên viết tắt loại việc Địa danh thời gian ban hành VBPL Được trình bày ngang hàng với phần số phía dưới quốc hiệu chữ in thường cỡ chữ từ 13 đến 14 nghiêng 1 Địa danh ghi đầy đủ thành phố quận phường thị trấn tên riêng của đơn vị hành chính Đối với TW là nơi đóng trụ sở Cấp Huyện Xã Là tên gọi chính thức của đơn vị hành chính Tên riêng theo tên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.