Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 3: Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản pháp luật

Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - Chương 3: Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản pháp luật. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kiểm tra văn bản pháp luật; rà soát văn bản pháp luật; xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | CHƯƠNG 3 KIỂM TRA RÀ SOÁT XỬ LÝ VĂN BẢN PHÁP LUẬT . Kiểm tra Văn bản pháp luật a. Khái niệm và đặc điểm - Khái niệm Là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xem xét đánh giá và kết luận về tính hợp pháp và hợp lý của VBPL - Đặc điểm Là hoạt động mang tính quyền lực NN Mang tính phòng ngừa Làm tiền đề để xử lý VBPL khiếm khuyết 5 b. Nguyên tắc và phương thức kiểm tra VBPL Nguyên tắc kiểm tra VBPL HPhải được Phải được phối Phải được tiến hành hợp chặt chẽ thực hiện theo thường xuyên với cơ quan đúng quy định và kịp thời tổ chức có của pháp luật liên quan Phương thức kiểm tra VBPL Theo phương thức tự kiểm tra của cơ quan ban hành Cơ quan cấp trên kiểm tra VBPL của cơ quan cấp dưới c. Nội dung kiểm tra VBPL - Căn cứ pháp lý - Thẩm quyền ban hành - Đúng thể thức và kỹ thuật trình bày - Thủ tục xây dựng ban hành và công bố - Sự phù hợp của nội dung VBPL với thực tiễn d. Quy trình kiểm tra VBPL Gửi văn bản kiểm tra Nhận văn bản kiểm tra Giao nhiệm vụ cho cấp dưới tự kiểm tra Tiến hành kiểm tra VBPL Kiến nghị xử lý nội dung trái pháp luật hoặc không hơp lý của văn bản Kiến nghị xử lý đối với cơ quan người tham mưu soạn thảo cơ quanm người có thẩm quyền ban hành VBPL trái pháp luật . Rà soát văn bản pháp luật niệm Là việc xem xét đối chiếu đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ để rà soát tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát hiện xử lý kịp thời các quy định trái pháp luật mâu thuẫn chồng chéo hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp . Rà soát văn bản pháp luật tiếp b. Cơ sở tiến hành rà soát VBPL - Tiến hành rà soát thường xuyên - Rà soát theo chuyên đề lĩnh vực - Tiến hành tổng rà soát 5 c. Nội dung rà soát VBPL HXác định rõ các TH văn bản còn hiệu Rà soát phần Rà soát phần lực VB hết nội dung của căn cứ ban hiệu lực toàn VB được rà hành bộ hoặc 1 soát phần Xử lý VBPL khiếm khuyết khiếm khuyết của VBPL - VBPL không đáp ứng yêu cầu về chính trị - VBPL không đáp ứng yêu cầu về pháp lí - VBPL .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    66    1    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.