Báo cáo chuyên đề: Giải pháp chuyển đổi nông nghiệp bền vững cho các tiểu vùng tại Đồng bằng sông Cửu Long

Báo cáo chuyên đề "Giải pháp chuyển đổi nông nghiệp bền vững cho các tiểu vùng tại Đồng bằng sông Cửu Long" tập trung giải quyết các nội dung: Vai trò và một số thành tựu trong phát triển nông nghiệp thích nghi với biến đổi khí hậu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, một số tồn tại trong phát triển nông nghiệp bền vững, các thách thức đối với phát triển sinh kế bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai, định hướng và giải pháp chuyển đổi sinh kế bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long và các tiểu vùng, chương trình và dự án phi công trình ưu tiên. | V20170924 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG CHO CÁC TIỂU VÙNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 1. Vai trò và một số thành tựu trong phát triển nông nghiệp thích nghi với BĐKH của vùng ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long ĐBSCL với 13 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có tổng diện tích 3 94 triệu ha và dân số 17 5 triệu người chiếm 12 diện tích tự nhiên và 20 dân số cả nước. Đây là một vùng kinh tế năng động có mức tăng trưởng GRDP tương đối cao 6 88 năm tổng GDP 525 nghìn tỷ đồng . Thế mạnh kinh tế của ĐBSCL là ngành nông nghiệp chiếm 32 3 GDP vùng năm 2016 . Tính đến tháng 4 2017 ĐBSCL đóng góp 54 sản lượng lúa 70 lượng thủy sản nuôi trồng và 36 5 lượng trái cây cả nước. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của vùng tăng bình quân 7 15 năm giai đoạn 2001-2010 cao hơn mức tăng bình quân của cả nước 5 32 năm và tăng ở tất cả 3 ngành trong đó thủy sản tăng 14 33 năm nông nghiệp tăng 4 28 năm và lâm nghiệp tăng 2 43 năm. ĐBSCL là khu vực dẫn đầu cả nước về xuất khẩu lúa gạo trái cây và thủy sản. Vùng cung cấp 90 sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước chiếm 20 thị phần gạo thương mại toàn cầu với kim ngạch xuất khẩu khoảng2 tỷ USD năm 2016. Hầu như toàn bộ xuất khẩu cá tra đến từ ĐBSCL với sản lượng cá tra hơn 1 triệu tấn năm kim ngạch xuất khẩu khoảng 1 7 tỷ USD năm 2016. Sản xuất tôm của vùng chiếm 80 sản lượng đóng góp 60 kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước với kim ngạch xuất khẩu 3 15 tỷ USD năm 2016. Xuất khẩu trái cây của đồng bằng1 tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian qua với kim ngạch từ năm lên khoảng 329 triệu lên khoảng 1 1 tỷ USD trong giai đoạn 2010 - 2016. Với 75 dân cư tập trung ở nông thôn thành tựu phát triển nông nghiệp của ĐBSCL thời gian qua đã hỗ trợ mạnh mẽ cho giảm tỷ lệ nghèo. Tỷ lệ nghèo của vùng ĐBSCL đã giảm tương đối ấn tượng từ khoảng 15 xuống còn dưới 10 trong giai đoạn 2006-2016. Trong những năm vừa qua Đảng chính phủ các ban ngành các địa phương đã ban hành nhiều chiến lược chính sách định hướng phát .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.