Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Thái Lan

Bài viết "Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Thái Lan" được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Thái Lan, qua đó đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Để hiểu rõ vấn đề này, mời bạn tham khảo chi tiết. | Quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Ngọc Lan Phượng Lê Mậu Dũng Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Thái Lan THỊ NGỌC LAN . NGUYỄN PHƯỢNG LÊ . NGUYỄN MẬU DŨNG Nghiên cứu này tìm hiểu thực trạng công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật BVTV ở Thái Lan một nước có lượng thuốc BVTV được nhập khẩu và sử dụng hàng năm tương đối lớn so với các nước khác trong khu vực. Kết quả nghiên cứu cho thấy Thái Lan rất quan tâm đến công tác quản lý thuốc BVTV nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và hạn chế ô nhiễm môi trường thông qua ban hành hệ thống văn bản pháp luật và triển khai các hoạt động quản lý từ khâu đăng ký đến tiêu thụ kết hợp quản lý dư lượng thuốc BVTV. Mặc dù vậy việc thiếu văn bản pháp luật riêng để quản lý thuốc BVTV sự phối hợp chưa hiệu quả giữa các cơ quan có liên quan và tình trạng quản lý tên thương mại thuốc BVTV chưa chặt chẽ là những vấn đề còn tồn tại và cần được khắc phục trong quản lý thuốc BVTV ở Thái Lan. Từ khóa Quản lý sản xuất nông nghiệp thuốc bảo vệ thực vật Thái Lan. 1. Đặt vấn đề chóng. Đa số các loại thuốc BVTV được nhập . khẩu vào Thái Lan đều ở mức độ nguy hại Sản xuất nông nghiệp có vai trò hết sức quan nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. Đây cũng trọng trong nền kinh tế Thái Lan. Bên cạnh là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi cung cấp lương thực thực phẩm sản xuất nông trường tình trạng mất an toàn thực phẩm ở Thái nghiệp còn có vai trò hết sức quan trọng trong Lan. Chính vì vậy quản lý thuốc BVTV là vấn tạo việc làm ổn định cho 40 lực lượng lao đề đã và đang được Chính phủ Thái Lan hết sức động góp phần nâng cao thu nhập và đời sống quan tâm. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm của người dân Thái Lan. Sản xuất nông nghiệp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý thuốc đóng góp 9 trong tổng GDP của đất nước BVTV ở Thái Lan đánh giá những ưu điểm và Thái Lan và góp phần quan trọng trong tạo hạn chế trong quản lý thuốc BVTV ở Thái Lan. nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu rất nhiều sản phẩm như gạo rau quả thực phẩm chế biến 2. Phương .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    90    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.