Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế: Phát triển thương mại sản phẩm gạch của Công ty CPTM Viglacera

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận "Phát triển thương mại sản phẩm gạch của Công ty CPTM Viglacera" là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm gạch của Công ty CPTM Viglacera. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc mà thực tiễn đặt ra, đảm bảo cho hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm của công ty nói chung và sản phẩm gạch nói riêng ngày càng phát triển. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM GẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIGLACERA NGÀNH ĐÀO TẠO KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập Họ và tên Thái Thu Hương Họ và tên Phùng Thị Hồng Thắm Bộ môn Quản lý kinh tế Lớp HC K54F3 Mã SV 18D160189 HÀ NỘI 2021 i TÓM LƯỢC NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm gạch của Công ty CPTM Viglacera. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc mà thực tiễn đặt ra đảm bảo cho hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm của công ty nói chung và sản phẩm gạch nói riêng ngày càng phát triển. Thông qua việc thực hiện đề tài Phát triển thương mại sản phẩm gạch của Công ty CPTM Viglacera về lý thuyết đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về phát triển thương mại sản phẩm chỉ tiêu đánh giá phát triển thương mại làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực tiễn cho vấn đề phát triển thương mại sản phẩm gạch. Về thực trạng đề tài đã làm rõ một số vấn đề về thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch đồng thời phân tích rõ các nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng phát triển thương mại các sản phẩm gạch của công ty bao gồm nguồn lực công ty đối thủ cạnh tranh chất lượng của sản phẩm và các nhân tố tình hình kinh tế. Từ những kết luận về thành tựu và hạn chế trong quá trình phát triển thương mại các sản phẩm phần mềm tại công ty CPTM Viglacera đề tài đã đưa ra các nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thương mại các sản phẩm gạch của doanh nghiệp trong những năm tiếp theo. ii LỜI CẢM ƠN Trải qua 4 năm học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Thương Mại được sự chỉ bảo và giảng dạy nhiệt tình của các quý thầy cô đặc biệt là thầy cô Khoa Kinh tế - Luật đã truyền đạt cho em những kiến thức về lý thuyết và thực hành trong suốt thời gian học ở trường. Nhờ có thầy cô và bạn bè xung quanh mà bài luận văn của em đã được hoàn thiện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    303    6    19-07-2024
5    77    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.