Giáo trình Công tác xã hội với người có HIV: Phần 1

Giáo trình Công tác xã hội với người có HIV được biên soạn gồm 5 chương. Phần 1 giáo trình sau đây gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về HIV/AIDS; luật pháp, chính sách và mô hình trợ giúp người có HIV; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người có HIV; vấn đề kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV và các hoạt động hỗ trợ giám sát kỳ thị. Mời các bạn cùng tham khảo. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    541    2    19-07-2024
165    83    3    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.