Can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ: Phần 1

Cuốn sách Can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ đề cập đến hoạt động can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ khuyết tật trí tuệ từ những năm tháng đầu tiên trong cuộc sống của trẻ. Sách gồm có 12 chương và được chia thành hai phần, phần 1 trình bày những vấn đề chung về khuyết tật trí tuệ và can thiệp sớm và một số nội dung cụ thể của can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ từ 0 đến 6 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
173    314    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.