Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 3: Quản trị rủi ro lãi suất của doanh nghiệp

Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính (Financial risk management) - Bài 3: Quản trị rủi ro lãi suất của doanh nghiệp. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bàn luận về nguồn rủi ro lãi suất và các nguy cơ truyền thống cũng như các nguy cơ mới phát sinh; trình bày các kỹ thuật nhận dạng rủi ro lãi suất, phân tích cấu trúc và đánh giá rủi ro lãi suất, kiểm soát và tài trợ tổn thất do rủi ro lãi suất; . Mời các bạn cùng tham khảo! | TMU 9 10 2021 DFM_FRM2021 27 TMU 9 10 2021 DFM_FRM2021 28 TMU 9 10 2021 DFM_FRM2021 29 TMU 9 10 2021 DFM_FRM2021 30 TMU 9 10 2021 DFM_FRM2021 31 TMU 9 10 2021 DFM_FRM2021 32 TMU 9 10 2021 DFM_FRM2021 33 TMU 9 10 2021 DFM_FRM2021 34 TMU 9 10 2021 DFM_FRM2021 35 TMU 9 10 2021 DFM_FRM2021 36

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.