Bài giảng Quản trị tài chính - Trường ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị tài chính nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, phương pháp và tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, tích cực trong giải quyết các vấn đề cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp. Bài giảng gồm 7 chương, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết! | TMU DFM Bộ môn Quản trị tài chính Trường ĐH Thương mại DFM Mục tiêu của học phần Học phần Quản trị tài chính 1 nhằm cung cấp cho người học kiến thức phương pháp và tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng năng lực tự chủ và trách nhiệm thái độ nghiêm túc tích cực trong giải quyết các vấn đề cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp. DFM Nhiệm vụ của sinh viên Chủ động chuẩn bị giáo trình bảng tính máy tính Dự lớp làm bài kiểm tra thi theo Quy chế Tích cực và chủ động làm bài tập sưu tầm và nghiên cứu tài liệu tham khảo Chủ động và tích cực tham gia các công việc của nhóm thảo luận và các buổi thảo luận nhóm Tham gia nghiên cứu khoa học trên nền tảng kiến thức và theo định hướng NCKH của học phần DFM 1 TMU DFM Tài liệu học tập 1 PGS-TS. Nguyễn Thị Phương Liên 2011 quot Giáo trình quản trị tài chính quot NXB Thống kê. 2 James C. Van Horn John M. Wachowicz 2009 . Fundamental of Financial Management. 13th Prentice Hall. 3 Ross et al. 2012 . Fundamentals of Corporate Finance. 6th. McGraw-Hill Irwin 4 Eugene F. Brigham and Joel F. Houston. 2007 Fundamentals of Financial Management. 11th. Thomson 5 Tham khảo http http DFM Nội dung chính Chương 1 Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp Chương 2 Giá trị thời gian của tiền Chương 3 Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Chương 4 Quản trị vốn lưu động Chương 5 Quản trị đầu tư dài hạn Chương 6 Quản trị tài trợ Chương 7 Chi phí sử dụng vốn DFM Buổi 1 Buổi 9 10 COURSE OUTLINE 36-9 - Chương 1 - Chương 6 Buổi 2 3 Buổi 11 12 - Chương 2 - Chương 7 KT2 Buổi 4 5 Buổi 13 14 15 - Chương 3 - Thảo luận Buổi 5 6 - Chương 4 KT1 Buổi 7 8 - Chương 5 DFM 2 TMU DFM DFM 1 Khái niệm mục tiêu và chức năng QTTC 2 Tổ chức quản trị tài chính 3 Môi trường quản trị tài chính 4 Các tiền đề quan trọng trong QTTC DFM Quản trị tài chính là gì DFM 3 TMU DFM Khái niệm QTTC doanh nghiệp Quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm tổng thể các hoạt động của nhà quản trị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    87    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.