Báo cáo Biến đổi văn hóa và phát triển: Khảo cứu ban đầu ở cộng đồng người Mông tại Hòa Bình

Báo cáo "Biến đổi văn hóa và phát triển: Khảo cứu ban đầu ở cộng đồng người Mông tại Hòa Bình" tập trung trình bày các nội dung: người Mông ở Việt Nam và Hòa Bình, bản sắc văn hóa và biến đổi giá trị văn hóa, nguyên nhân biến đổi văn hóa và thách thức, giải pháp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Mời bạn tham khảo. | Trung tâm Con người và Thiên nhiên Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò Biến đổi văn hóa và phát triển KHẢO CỨU BAN ĐẦU Ở CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MÔNG TẠI HÒA BÌNH Nguyễn Thị Hằng Tập đoàn HanoiTC Phan Đức Nam Viện Xã hội học Bùi Ngọc Hà Tập đoàn HanoiTC Đỗ Việt Thắng Tập đoàn HanoiTC HÀ NỘI THÁNG 5 2009 Báo cáo được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Thí điểm tiếp cận thị trường tổng hợp nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn thiên nhiên Nâng cao đời sống cộng đồng vùng đệm để giảm thiểu tác động lên tài nguyên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia Pà Cò huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Con người và Thiên nhiên thực hiện. Dự án này được tài trợ bởi Quỹ Blue Moon. Tất cả những quan điểm được trình bày trong báo cáo này là ý kiến chủ quan của tác giả mà không có sự tác động của bất cứ tổ chức nào ở trên. Các bản đồ trong tài liệu này được sử dụng với mục đích minh họa và có thể không phản ánh chính xác tuyệt đối ranh giới địa lý và hành chính trên thực tế. Việc sử dụng các bản đồ này không hàm ý sự ủng hộ hoặc phản đối của các tác giả cũng như Trung tâm Con người và Thiên nhiên đối với vấn đề phân định ranh giới đất nước vùng lãnh thổ hoặc địa phương nhất định. Bản quyền thuộc Trung tâm Con người và Thiên nhiên. Xuất bản năm 2009. Trích dẫn Nguyễn Thị Hằng Phan Đức Nam Bùi Ngọc Hà Đỗ Việt Thắng 2009 . Biển đổi văn hóa và phát triển Khảo cứu ban đầu cộng đồng người Mông tại Hoà Bình. Dự án Thí điểm tiếp cận thị trường tổng hợp nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn thiên nhiên Nâng cao đời sống cộng đồng vùng đệm để giảm thiểu tác động lên tài nguyên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia Pà Cò huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình. Trung tâm Con người và Thiên nhiên Hà Nội Việt Nam. Báo cáo có tại TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN Số 3 Ngách 55 Ngõ 61 Trần Duy Hưng Hà Nội Hòm thư 612 Bưu điện Hà Nội Tel 04 3556-4001 Fax 04 3556-8941 Email contact@ Website http Ảnh bìa Sầm Thị Thanh Phương MỤC LỤC Lời nói đầu. 1 Lời cảm ơn . 2 Phần I Giới thiệu chung . 3 Phần II .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.