Luận văn Thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp: Bước đầu nghiên cứu đặc điểm một số nhân tố sinh thái dưới tán rừng và ảnh hưởng của nó đến tái sinh loài Lim xanh (Erythrophloeum Fordii Oliv.) tại vườn quốc gia Bến En - Thanh Hóa

Đề tài "Bước đầu nghiên cứu đặc điểm một số nhân tố sinh thái dưới tán rừng và ảnh hưởng của nó đến tái sinh loài Lim xanh (Erythrophloeum Fordii Oliv.) tại vườn quốc gia Bến En - Thanh Hóa" tiến hành nhằm xác định đặc điểm biến động của một số nhân tố sinh thái ở dưới tán rừng; xác định một số đặc điểm sinh thái của loài lim xanh ở giai đoạn tái sinh trong mối quan hệ với chế độ ánh sáng, nhiệt ẩm dưới tán rừng; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.