Luận văn Thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp: Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái và kỹ thuật trồng đến tỷ lệ sống và sinh trưởng cây bần chua (Sonneratia caseolarris (L.)Engler) giai đoạn tạo rừng tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Đề tài "Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái và kỹ thuật trồng đến tỷ lệ sống và sinh trưởng cây bần chua (Sonneratia caseolarris (L.)Engler) giai đoạn tạo rừng tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình" đánh giá ảnh hưởng của độ cao thể nền, nhiệt độ, độ mặn đến tỷ lệ sống và sinh trưởng cây bần chua ở 1,2 năm tuổi, . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
126    96    4    18-06-2024
10    86    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.