Mẫu Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Mẫu Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là loại mẫu được sử dụng phổ biến tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để thống kê những thành tích hoặc danh hiệu đã đạt được của cá nhân. Từ báo cáo đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu cho những năm tiếp theo. | Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Mẫu 1 TRƯỜNG . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học . 1. Sơ yếu lý lịch Họ và tên . Ngày tháng năm sinh . Đơn vị công tác . Chức vụ chuyên môn được đào tạo . 2. Các thành tích đã đạt được trong năm qua . Thành tích của bộ môn phòng ban Thành tích trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị giảng dạy phục vụ giảng dạy . Nghiên cứu khoa học . Hoạt động phong trào . Các thành tích khác . . Thành tích của cá nhân Nhiệm vụ được giao . Thực hiện nhiệm vụ được giao giảng dạy nghiên cứu khoa học nếu có nêu cụ thể số giờ giảng đối tượng sinh viên phương pháp giảng dạy tiên tiến hiện đại . tên đề tài nghiên cứu khoa học chủ nhiệm hay tham gia . Các thành tích khác . 3. Khen thưởng của cá nhân trong năm qua Khen thưởng của bộ môn huân chương bằng khen giấy khen TTLĐXS Khen thưởng của cá nhân bằng khen giấy khen kỷ niệm chương . Với những thành tích đã đạt được kính đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học . . . Xác nhận của lãnh đạo đơn vị Người báo cáo Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Mẫu 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GD amp ĐT. Độc lập Tự do Hạnh phúc TRƯỜNG. . ngày tháng năm 201 . BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM 20. Họ tên chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị ghi rõ đầy đủ không viết tắt 1. Sơ yếu lý lịch Sinh ngày tháng năm . Quê quán Xã phường thị trấn huyện thị xã thành phố tỉnh. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ . II. Thành tích đạt được năm 201. Báo cáo thành tích trong năm đề nghị khen và bám sát theo tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua Khen thưởng Nghị định số 42 2010 NĐ CP ngày 15 4 2010 của Chính phủ. Cụ thể 1. Quyền hạn nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận 2. Sơ lược thành tích của đơn vị Đối với cá nhân là thủ trưởng đơn vị Nêu tóm tắt những thành tích

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.