Mẫu Biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu

Mẫu Biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu được sử dụng cho các bạn đang chuẩn bị nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Biên bản này sẽ giúp cho các bộ phận liên quan tiếp quản công việc còn đang dang dở của bạn một cách dễ dàng, giúp hệ thống vận hành của cơ quan, doanh nghiệp không bị gián đoạn. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc o0o BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU Hôm nay ngày . . . tại Công ty Chúng tôi gồm có A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO 1. Ông Bà Chức vụ .Phòng 2. Ông Bà .Chức vụ .Phòng 3. Ông Bà . Chức vụ Phòng 4. Ông Bà Chức vụ .Phòng B. NGƯỜI BÀN GIAO 5. Ông Bà Chức vụ Phòng Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau I. BÀN GIAO CÔNG VIỆC TT Nội dung Người nhận bàn giao. Kết luận 1 2 II. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU TT Nội dung Người nhận bàn giao. Kết luận 1 2 Biên bản kết thúc vào lúc .h .phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên. Biên bản được lập thành . . bản mỗi bên giữ 01 một bản có giá trị pháp lý như nhau. Quản lý bộ phận Người nhận bàn giao Người bàn giao

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.