Mẫu Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo Thông tư 01

Mẫu Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe là biểu mẫu được lập ra nhằm xin cấp đổi giấy phép lái xe đã bị mất hoặc quá hạn. Đây là mẫu đơn mới nhất theo quy định hiện hành được ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BGTVT. Mời bạn cùng tham khảo. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE 1 Kính gửi . Tôi là . . Quốc tịch . Sinh ngày . . . Nam Nữ . . Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú . . Nơi cư trú . Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu . . cấp ngày . . . nơi cấp . Đã học lái xe tại . năm . Đã có giấy phép lái xe số . hạng . do . c ấp ngày . . . Đề nghị cho tôi được đổi cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng . Lý do . Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có không Xin gửi kèm theo 01 giấy chứng nhận sức khỏe Bản sao giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu giấy phép lái xe sắp hết hạn Hồ sơ gốc lái xe Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 2 . . 20. NGƯỜI LÀM ĐƠN Ký và ghi rõ họ tên Ghi chú 1 Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới. 2 Trường hợp giá khai báo mất hoặc tẩy xóa làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi cấp lại giấy phép lái xe ngoài việc bị Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm khi có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    192    3    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.