Mẫu Đơn xác nhận dân sự

Mẫu Đơn xin xác nhận dân sự hay Giấy xác nhận dân sự được sử dụng trong các trường hợp cần xác nhận quyền dân sự cho bản thân để chứng minh về lý lịch cá nhân. Mẫu đơn xin xác nhận này nhằm đảm bảo không vi phạm những chủ trương, chính sách của Đảng, không có tiền án tiền sự trong thời gian thường trú tại địa phương. | Mẫu 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN DÂN SỰ Kính gửi Công an phường xã . 1. Tên tôi là . Sinh ngày . Thường trú tại . Nghề nghiệp . Nơi công tác . 2. Họ và tên Bố . Thường trú tại . Nghề nghiệp . Nơi công tác . 3. Họ và tên Mẹ . Thường trú tại . Nghề nghiệp . Nơi công tác . 4. Họ tên vợ chồng . Thường trú tại . Nghề nghiệp . Nơi công tác . Tôi xin đề nghị quý Công an phường xã xác nhận về nhân sự cho tôi trong thời gian thường trú tại địa phương không vi phạm tiền án tiền sự tôi nghiêm chỉnh chấp hành những chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước và các quy định của Chính quyền địa phương. . . XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG NGƯỜI VIẾT ĐƠN Nơi nhân sự có sổ hộ khẩu Ký và ghi rõ họ tên Mẫu 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN DÂN SỰ Kính gửi Công an Phường Xã . Quận Huyện . Tỉnh Thành phố . . Tôi tên là . . Sinh ngày . . Số CMND CCCD .Cấp ngày .Tại . . Hộ khẩu thường trú . Chỗ ở hiện nay . Số điện thoại .Fax . . Lý do xin xác nhận dân sự Đề nghị Công an xã phường thị trấn xác nhận cho tôi về việc . là đúng theo trình tự thủ tục luật định và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian tôi sinh sống tại địa phương. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan. . ngày .tháng .năm NGƯỜI XIN XÁC NHẬN Ký và ghi rõ họ tên XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN Công an Phường Xã .Quận Huyện .Tỉnh Thành phố . Xác nhận cho Ông Bà . . Có hộ khẩu thườn trú tại. . Chỗ ở hiện nay . Xác nhận về việc Ông Bà . là đúng theo trình tự thủ tục luật định và không vi phạm các quy định của pháp luật. Các nội dung Công an Phường Xã . Quận Huyện .Tỉnh Thành phố .xác nhận trên đây là đúng sự thật nếu sai Công an Phường Xã .Quận Huyện .Tỉnh Thành phố . sẽ chịu hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG XÃ Ký ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
220    328    2    20-07-2024
207    595    4    20-07-2024
19    266    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.