Mẫu Giấy xác nhận trúng tuyển trình độ Thạc sĩ

Mẫu Giấy xác nhận trúng tuyển trình độ Thạc sĩ cần nêu rõ họ tên người trúng tuyển, địa chỉ liên hệ, ngành trúng tuyển, trường trúng tuyển, điểm thi, . Mời bạn tham khảo và tải về tại đây. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Kính gởi Tôi tên . Ngày tháng năm sinh . Nơi sinh . Địa chỉ liên hệ . Tôi đã tham dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Hội đồng thi Trường .vào ngày .tháng năm 20 . Số báo danh . Nay tôi làm đơn này kính xin Khoa sau Đại học xác nhận cho tôi đủ điều kiện xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ ngành . ̉ cua Tr ương ̀ .với số điểm như sau Môn 1 . 10đ Môn 2 . 10đ Môn 3 . 100đ Lý do . Trân trọng kính chào. . XÁC NHẬN Ngày tháng năm 20 TP. HCM ngày tháng năm 20 TL. HIỆU TRƯỞNG Người đề nghị TRƯỞNG KHOA SAU ĐẠI HỌC

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    242    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.