Mẫu Quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Mẫu Quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh là mẫu quyết định được lập ra để quyết định về việc đình chỉ việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Mẫu được ban hành theo Quyết định 15/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây. | TÒA ÁN. 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số . . 2 QĐ TA . ngày. tháng. năm. QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH CHÁNH ÁN PHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN 3 . Căn cứ các điều 44 447 451 và 454 của Bộ luật Tố tụng hình sự Căn cứ Điều 49 của Bộ luật Hình sự Căn cứ Kết luận giám định số 4 . xác định bị can bị cáo 5 .được Tòa án 6 .ra Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo Quyết định số QĐ TA ngày tháng năm đã khỏi bệnh QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can bị cáo 7 . Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số QĐ TA ngày tháng năm của Tòa án 8 . Điều 3 Các hoạt động tố tụng đã bị tạm đình chỉ có thể được phục hồi theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Nơi nhận 9 . 10 . Ký tên ghi rõ họ tên đóng dấu Lưu hồ sơ vụ án. Hướng dẫn sử dụng mẫu số 15 HS 1 và 3 ghi tên Tòa án nhân dân giải quyết vụ án nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nào ví dụ Tòa án nhân dân huyện X tỉnh H nếu là Tòa án nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thì ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh thành phố nào ví dụ Tòa án nhân dânthành phố Hà Nội nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh. nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu Tòa án quân sự Khu vực 1 Quân khu 4 . 2 ô thứ nhất ghi số ô thứ hai ghi năm ra Quyết định ví dụ Số 01 2017 QĐ TA . 4 ghi Kết luận giám định pháp y tâm thần ví dụ 01 KLGĐ ngày 01 01 2017 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương . 5 và 7 trước khi có Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm thì ghi bị can và sau khi có Quyết định đưa vụ án ra xét xử thì ghi bị cáo và ghi đầy đủ họ tên ngày tháng năm sinh nơi cư trú của bị can bị cáo . 6 và 8 ghi tên Tòa án đã ra Quyết định bắt buộc chữa bệnh. 9 nếu là Chánh án thì ghi CHÁNH ÁN nếu là Phó Chánh án được phân công giải quyết xét xử vụ án hình sự .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.