Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội

Luận văn "Kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI PHẠM THỊ NGOAN KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI PHẠM THỊ NGOAN KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN MÃ SỐ 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. TRẦN NGUYỄN BÍCH HIỀN HÀ NỘI NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn Kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội là công trình nghiên cứu độc lập các tài liệu tham khảo số liệu phục vụ mục đích nghiên cứu trong công trình này được sử dụng đúng quy định không vi phạm quy chế bảo mật của Nhà nước. Tác giả xin cam đoan những vấn đề nêu trên là đúng sự sai tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tác giả luận văn Phạm Thị Ngoan ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sĩ tôi đã nhận được sự giúp đỡ tạo điều kiện nhiệt tình và quý báu của nhiều cá nhân và tập thể. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Thương Mại xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô trong Khoa sau đại học đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành luận văn của mình. Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Nguyễn Bích Hiền đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành luận văn thạc sĩ một cách trọn vẹn và hoàn chỉnh. Bên cạnh đó tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo các cán bộ tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn Hà Nội ngày .tháng .năm Tác giả luận văn Phạm Thị Ngoan iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ HÌNH VẼ .vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vii MỞ ĐẦU .1 1. Tính cấp thiết của đề tài .1 2. Tổng quan về tình hình nghiên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    103    9    09-12-2023
140    66    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.