Bài giảng Lãnh đạo và quản lý - Chương 4: Quản lý

Bài giảng Lãnh đạo và quản lý - Chương 4: Quản lý. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản lý theo hệ thống; quản lý theo chức năng; quản lý phối hợp các nguồn lực của tổ chức; quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực, các tổ chức, cá nhân; . Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 4 QUẢN LÝ . Quản lý theo hệ thống lý theo chức năng . Quản lý phối hợp các nguồn lực của tổ chức Xác định các thành phần trong hệ thống tổ chức Các phương thức quản lý theo hệ thống Xác định các chức năng hoạt động của tổ chức Các phương thức quản lý chức năng Xác định các nguồn lực của tổ chức Các phương thức quản lý phối hợp các nguồn lực Quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực các tổ chức cá nhân Quản lý doanh nghiệp tổ chức Quản lý nhân lực nhân lực cấp quản lý người lao động Quản lý tài sản tài nguyên nguồn vốn vốn Quản lý thông tin Bản chất của quản lý Bản chất của quản lý là phối hợp các nguồn lực để đạt được kết quả mục tiêu một cách có hiệu quả nhất thông qua các chức năng quản lý hoạch định tổ chức lãnh đạo kiểm soát 5 8 Ba nhóm kỹ năng quản lý Nhóm 1 Kỹ năng cơ bản Nhóm 2 Kỹ năng thách thức hơn Nhóm 3 Kỹ năng làm chủ công cụ tài chính Cẩm nang kinh doanh Harvard - Các kỹ năng Quản lý hiệu quả Manager s Toolkit Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 2007. 5 9 Các kỹ năng cơ bản bao gồm - Kỹ năng thiết lập mục tiêu - Kỹ năng tuyển dụng người tài - Kỹ năng giữ chân người giỏi - Kỹ năng giao phó - Kỹ năng quản trị thời gian 6 0 Các kỹ năng thách thức hơn - Kỹ năng quản lý nhóm - Kỹ năng đánh giá và huấn luyện - Kỹ năng xử lý nhân viên có vấn đề - Kỹ năng giải quyết khủng khoảng - Kỹ năng lập chiến lược 6 1 Các kỹ năng làm chủ công cụ tài chính - Kỹ năng dự thảo ngân sách - Kỹ năng đọc báo cáo tài chính - Kỹ năng phân tích điểm hoà vốn 6 2 BÀI KIỂM TRA CÁ NHÂN THẢO LUẬN NHÓM

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    444    1    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.