Bài giảng Quản trị chất lượng ứng dụng trong doanh nghiệp - Chương 2: Quản trị chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ

Bài giảng Quản trị chất lượng ứng dụng trong doanh nghiệp - Chương 2: Quản trị chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các quan điểm tiếp cận và khái niệm về chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ; đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ; những điểm khác biệt trong quản trị chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ; . Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 2 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ 30 Các quan điểm tiếp cận và khái niệm về chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ Chất lượng sản phẩm hàng hóa Chất lượng dịch vụ 31 Chất lượng sản phẩm hàng hóa - Các quan điểm tiếp cận về chất lượng sản phẩm - Khái niệm chất lượng hàng hóa 32 Chất lượng sản phẩm dịch vụ - Các quan điểm tiếp cận về chất lượng dịch vụ - Khái niệm chất lượng dịch vụ 33 Đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ Thuộc tính và phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa Thuộc tính và phương pháp đo lường chất lượng dịch vụ 34 Thuộc tính và phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa - Các thuộc tính chất lượng của sản phẩm hàng hóa Hiệu suất đặc điểm độ tin cậy sự phù hợp độ bền khả năng phục vụ tính thẩm mỹ tính sáng tạo khả năng bảo trì - Các phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa 35 Thuộc tính và phương pháp đo lường chất lượng dịch vụ - Các tiêu thức đo lường chất lượng dịch vụ Độ tin cậy tinh thần trách nhiệm sự đảm bảo sự thấu cảm tính hữu hình tính dễ sử dụng - Phương pháp đo lường chất lượng dịch vụ 36 Những điểm khác biệt trong quản trị chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ - Thiết kế và thương mại hóa sản phẩm hàng hóa - Thiết kế và thương mại hóa sản phẩm dịch vụ 37

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
221    148    12    05-12-2023
91    262    4    05-12-2023
122    106    1    05-12-2023
97    115    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.