Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 3: Quyết định đầu tư dài hạn trong bối cảnh rủi ro

Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 3: Quyết định đầu tư dài hạn trong bối cảnh rủi ro. Chương này giúp học viên phân tích so sánh các kỹ thuật đánh giá lựa chọn dự án, bàn luận về hiện tượng nhiều IRR và việc ra quyết định đầu tư trong ngân sách giới hạn; so sánh dự án về rủi ro thông qua độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên, phân tích cây xác suất dự án và định giá dự án với quyền chọn đi kèm; . Mời các bạn cùng tham khảo! | TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 21 TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 22 TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 23 TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 24 TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 25 TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 26 TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 27 TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 28 TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 29 TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 30 TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 31 TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 32 TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 33 TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 34 TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 35 TMU 9 10 2021 DFM_AFM2021 36

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
134    55    1    07-12-2023
115    142    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.