Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý chi ngân sách Nhà nước tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Quản lý chi ngân sách Nhà nước tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội" là phân tích thực trạng hoạt động quản lý chi ngân sách cấp huyện tại huyện Đan Phượng. Từ đó đưa ra các đánh giá chung về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn huyện Đan Phượng những năm tiếp theo. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐỖ THỊ DỊU QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN ĐAN PHƯỢNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐỖ THỊ DỊU QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN ĐAN PHƯỢNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học TS. Vũ Thị Thanh Huyền Hà Nội năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Đỗ Thị Dịu ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này lời cảm ơn đầu tiên đặc biệt và sâu sắc nhất tôi xin gửi đến cô Thị Thanh Huyền người đã trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tôi tận tình trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quí thầy cô giáo Trường Đại học Thương Mại đã nhiệt tình giúp đỡ tôi về mọi mặt trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn đến các Lãnh đạo nhân viên các phòng ban chuyên môn của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kho bạc Nhà nước huyện Đan Phượng lãnh đạo và nhân viên các cơ quan đơn vị liên quan đến công tác quản lý chi NSNN đã nhiệt tình cung cấp thông tin số liệu tư vấn giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài này. Trong quá trình làm nghiên cứu mặc dù đã có nhiều cố gắng để hoàn thành luận văn đã tham khảo nhiều tài liệu và đã trao đổi tiếp thu ý kiến của thầy cô và bạn bè. Song do điều kiện về thời gian và trình độ nghiên cứu của bản thân còn nhiều hạn chế nên nghiên cứu khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để luận văn được hoàn thiện hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN . ii

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.