Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện quản lý dự trữ quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Hoàn thiện quản lý dự trữ quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh" là đánh giá thực trạng quản lý DTQG khu vực Nghệ Tĩnh để đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý DTQG khu vực Nghệ Tĩnh trong thời gian tới. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - TRẦN THỊ HOÀI THANH HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DỰ TRỮ QUỐC GIA KHU VỰC NGHỆ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - TRẦN THỊ HOÀI THANH HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DỰ TRỮ QUỐC GIA KHU VỰC NGHỆ TĨNH CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS. BÙI XUÂN NHÀN HÀ NỘI NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của cá nhân. Các số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Kết quả nghiên cứu này chưa được công bố trong bất cứ công trình khoa học nào. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo của Trường Đại học Thương mại đã truyền đạt những kiến thức sâu rộng để tôi có được nền tảng kiến thức hỗ trợ rất lớn cho tôi trong công tác cũng như trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn. Và đặc biệt với lòng biết ơn sâu sắc tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới . Bùi Xuân Nhàn người đã rất tận tình hướng dẫn giúp đỡ tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành Luận văn Quản lý dự trữ quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh các phòng nghiệp vụ đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ trong việc thu thập tài liệu nghiên cứu nghiệp vụ để hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình. Cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành hỗ trợ và khuyến khích tôi trong suốt những năm tháng học tập cũng như quá trình nghiên cứu viết luận văn này. Trong phạm vi nghiên cứu luận văn với lượng thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm thực tiễn về nghiên cứu khoa học của bản thân chưa nhiều chắc chắn luận văn vẫn còn thiếu sót kính mong nhận được ý kiến góp ý của quý thầy cô và các anh chị học viên. Xin trân trọng cảm ơn Nghệ An ngày 26 tháng 3 năm 2021 Tác giả luận văn Trần Thị Hoài Thanh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    62    1    01-12-2023
11    352    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.