Mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương thận trên sinh thiết thận ở trẻ viêm thận lupus tăng sinh

Bài viết Mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương thận trên sinh thiết thận ở trẻ viêm thận lupus tăng sinh được nghiên cứu nhằm đánh giá mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương thận trên sinh thiết thận ở trẻ LN tăng sinh. | TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VÀ TỔN THƯƠNG THẬN TRÊN SINH THIẾT THẬN Ở TRẺ VIÊM THẬN LUPUS TĂNG SINH Lương Thị Phượng1 2 Nguyễn Thị Diệu Thúy1 2 2 Nguyễn Thị Ngọc2 Nguyễn Ngọc Huy1 2 Dương Thị Thanh Bình2 Nguyễn Thị Thùy Liên2 Nguyễn Thu Hương2 1 Trường Đại học Y Hà Nội 2 Bệnh viện Nhi Trung ương Viêm thận lupus LN là biến chứng nặng của lupus ban đỏ hệ thống SLE . Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 73 trẻ LN mới 78 1 nữ và 21 9 nam có kết quả sinh thiết thận tại thời điểm chẩn đoán LN tăng sinh lớp III 46 6 lớp IV 53 4 tuổi trung bình 10 86 nhằm đánh giá mối liên quan giữa lâm sàng cận lâm sàng và tổn thương thận trên sinh thiết thận. Triệu chứng hay gặp là tổn thương da 82 2 thiếu máu 72 6 phù 65 8 đái máu 65 8 đau khớp 43 8 và tăng huyết áp 27 4 . Cao huyết áp và đái máu gặp nhiều ở LN lớp IV hơn lớp III p lt 0 05 . Protein niệu ngưỡng thận hư gặp ở 69 9 trẻ với 50 7 hội chứng thận hư. 39 7 trẻ giảm mức lọc cầu thận MLCT . MLCT lt 90 ml phút 1 73m2 và protein niệu ngưỡng thận hư làm tăng nguy cơ mắc LN lớp IV với OR lần lượt 3 79 và 4 889 p lt 0 01 . Đa số trẻ có mức độ hoạt động bệnh SLE theo thang điểm SLEDAI mạnh và rất mạnh lần lượt 74 và 9 6 không có sự khác biệt giữa LN lớp III và IV. Từ khóa viêm thận lupus tăng sinh lâm sàng cận lâm sàng sinh thiết thận. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh lupus ban đỏ hệ thống SLE là một người lớn và 80 trẻ 5 Biểu hiện lâm rối loạn tự miễn dịch thường có tổn thương sàng của viêm thận lupus rất đa dạng có thể đa cơ quan do tạo ra các tự kháng SLE là các thay đổi nhỏ trong xét nghiệm nước tiểu biểu hiện lâm sàng rất đa dạng từ biểu hiện như tiểu máu protein niệu bạch cầu niệu hoặc tương đối nhẹ như phát ban da hoặc viêm biểu hiện nặng như hội chứng viêm thận hội khớp không ăn mòn đến tổn thương nghiêm chứng thận hư tăng huyết áp suy Tất trọng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng như cả các hướng dẫn điều trị viêm thận lupus đều viêm thận lupus rối loạn tâm thần kinh và tổn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    89    1    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.