Nhân một trường hợp ngộ độc methotrexate trên bệnh nhân vảy nến

Bài viết Nhân một trường hợp ngộ độc methotrexate trên bệnh nhân vảy nến báo cáo một trường hợp ngộ độc MTX trên bệnh nhân vảy nến nhằm tổng hợp các triệu chứng cũng như hướng tiếp cận, quản lý trên các đối tượng bệnh nhân này. | Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh Tập 25 Số 3 2021 NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC METHOTREXATE TRÊN BỆNH NHÂN VẢY NẾN Lê Quốc Hùng1 Hứa Thoại Tâm1 Nguyễn Thị Thủy Ngân1 Doãn Uyên Vy2 TÓM TẮT Methotrexate MTX liều thấp hiện vẫn là một trong những thuốc ức chế miễn dịch thường được kê đơn cho các trường hợp vảy nến nặng và một số bệnh tự miễn vì tính an toàn hiệu quả và rẻ tiền. Tuy nhiên lạm dụng hoặc sử dụng MTX không đúng cách có thể dẫn đến ngộ độc. Ở đây chúng tôi báo cáo một trường hợp ngộ độc MTX nặng ở bệnh nhân vảy nến với sốt giảm ba dòng tế bào máu và loét da-niêm mạc. Triệu chứng lâm sàng đa dạng và không điển hình của ngộ độc MTX đặc biệt là các tổn thương da niêm có thể là thách thức đối với bác sĩ lâm sàng trong việc chẩn đoán sớm và chính xác. Tại các cơ sở y tế chưa có các xét nghiệm để chẩn đoán xác định ngộ độc MTX chẩn đoán sớm dựa trên một bệnh sử gợi ý ngộ độc kết hợp thăm khám lâm sàng toàn diện. Từ khóa ngộ độc methotrexate vảy nến suy tủy tổn thương da niêm ABSTRACT PSORIASIS PATIENT SUFFERS METHOTREXATE TOXICITY A CASE REPORT Le Quoc Hung Hua Thoai Tam Nguyen Thi Thuy Ngan Doan Uyen Vy Ho Chi Minh City Journal of Medicine Vol. 25 - No. 3 - 2021 14 - 18 Low-dose methotrexate MTX remains one of the immunosuppressants commonly prescribed for severe psoriasis and a number of autoimmune diseases because it is safe effective and cheap. However abuse or improper use of MTX may result in poisoning. Here we report a case of severe MTX poisoning in psoriasis patient with fever pancytopenia and skin-mucous ulcerations. The diverse and atypical presentation of MTX toxicity particularly skin lesions can challenge clinicians to an early and approriate diagnosis. In the absence of confirmed laboratory test of MTX poisoning a history of potential MTX overdose with comprehensive physical examination should be obtained to access proper diagnosis. Keywords methotrexate poisoning psoriasis pancytopenia skin-mucous lesions ĐẶT VẤN ĐỀ chuyển hóa acid folic các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
141    86    11    30-11-2023
3    92    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.