Đánh giá hoạt tính ức chế tyrosinase, chống oxy hóa in vitro và tác dụng kháng viêm in vivo của chế phẩm gel dùng ngoài từ cao diếp cá (Houttuynia cordata)

Trong những năm gần đây, Diếp cá thường được dùng ngoài da để điều trị viêm da, mụn trứng cá, bảo vệ da khỏi bức xạ tia cực tím. Bài viết được nghiên cứu nhằm khảo sát hoạt tính ức chế tyrosinase, chống oxy hóa và tác dụng kháng viêm của gel dùng ngoài từ cao toàn phần Diếp cá. | Y Học TP. Hồ Chí Minh Tập 25 Số 6 2021 Nghiên cứu ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ TYROSINASE CHỐNG OXY HÓA IN VITRO VÀ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM IN VIVO CỦA CHẾ PHẨM GEL DÙNG NGOÀI TỪ CAO DIẾP CÁ HOUTTUYNIA CORDATA Nguyễn Công Minh1 Trần Lê Tuyết Châu2 Huỳnh Ngọc Trinh2 ABSTRACT Đặt vấn đề Trong những năm gần đây Diếp cá thường được dùng ngoài da để điều trị viêm da mụn trứng cá bảo vệ da khỏi bức xạ tia cực tím. Mục tiêu Đề tài nhằm khảo sát hoạt tính ức chế tyrosinase chống oxy hóa và tác dụng kháng viêm của gel dùng ngoài từ cao toàn phần Diếp cá. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Cao toàn phần Diếp cá hệ vận chuyển thuốc dạng vi tự nhũ self- microemulsifying drug delivery system - SMEDDS chứa cao Diếp cá và gel dùng ngoài từ hệ SMEDDS do bộ môn Hóa lý Khoa Dược ĐH Y Dược TP. HCM điều chế. Tác động ức chế tyrosinase in vitro được tiến hành qua phản ứng với L-DOPA từ đó xác định IC50 của chế phẩm gel và so sánh với acid kojic. Khả năng chống oxy hóa đánh giá qua khả năng đánh bắt DPPH so với quercetin. Hoạt tính kháng viêm được khảo sát trên mô hình gây phù tai chuột nhắt bằng dầu Ba đậu và đối chứng với kem clobetasol 0 05 . Kết quả Gel dùng ngoài Diếp cá có hoạt tính ức chế tyrosinase rõ với IC50 là 3 12 mg mL tương ứng với nồng độ cao Diếp cá là 0 91 mg mL so với acid kojic là 0 16 mg mL. Gel này cũng thể hiện khả năng chống oxy hóa IC50 187 59 µg mL nhưng kém hơn so với quercetin IC50 3 21 µg mL . Tác dụng kháng viêm của gel Diếp cá thể hiện rõ rệt qua hiệu quả làm giảm độ sưng phù tai chuột. Tác động này khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với nhóm điều trị bằng clobetasol về mức độ giảm viêm p gt 0 05 . Kết luận Gel dùng ngoài Diếp cá có tác động ức chế tyrosinase chống oxy hóa và kháng viêm trong đó tác dụng kháng viêm in vivo thể hiện rõ nhất và tương đương với clobetasol. Từ khóa Houttuynia cordata SMEDDS tyrosinase DPPH dầu ba đậu ABSTRACT EVALUATION OF IN VITRO TYROSINASE INHIBITION ANTIOXIDANT ACTIVITY AND IN VIVO ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF TOPICAL GEL .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
537    144    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.