Đánh giá kiến thức và thái độ của điều dưỡng, hộ sinh về quy trình quản lý, bảo quản và thực hiện thuốc cấp cứu

Bài viết Đánh giá kiến thức và thái độ của điều dưỡng, hộ sinh về quy trình quản lý, bảo quản và thực hiện thuốc cấp cứu trình bày xác định tỉ lệ kiến thức đúng, thái độ tốt của điều dưỡng, hộ sinh về quy trình quản lý, bảo quản, thực hiện thuốc cấp cứu và các yếu tố liên quan. | Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh Tập 25 Số 5 2021 ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA ĐIỀU DƯỠNG HỘ SINH VỀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ BẢO QUẢN VÀ THỰC HIỆN THUỐC CẤP CỨU Trần Huỳnh Kỳ Thoại1 Vũ Trí Thanh2 Lê Việt Tùng2 Sara Jarrett3 TÓM TẮT Đặt vấn đề Thuốc cấp cứu là thành phần quan trọng phải luôn được trang bị sẵn tại khoa lâm sàng. Điều dưỡng hộ sinh có nhiệm vụ chính trong việc quản lý sử dụng thuốc cấp cứu. Vì vậy có kiến thức đúng và thái độ tốt là điều cần thiết để tránh xảy ra sai sót về thuốc. Mục tiêu Xác định tỉ lệ kiến thức đúng thái độ tốt của điều dưỡng hộ sinh về quy trình quản lý bảo quản thực hiện thuốc cấp cứu và các yếu tố liên quan. Đối tượng - Phương pháp Thiết kế cắt ngang mô tả thực hiện trên 104 điều dưỡng hộ sinh làm việc tại khoa lâm sàng Trung tâm y tế Thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương từ tháng 11 2020 6 2021. Kết quả Tỷ lệ điều dưỡng hộ sinh có kiến thức đúng là 22 1 thái độ tốt là 99 0 . Tìm thấy mối liên quan về kiến thức đúng giữa điều dưỡng và hộ sinh p Y Học TP. Hồ Chí Minh Tập 25 Số 5 2021 Nghiên cứu Y học administration usage repeatedly. Keywords nurse knowledge attitude medication administration emergency medication ĐẶT VẤN ĐỀ kiến thức hiện có nghiên cứu viên sẽ đánh giá nhận thức sự tự chủ của ĐD HS trong sự tuân Thuốc cấp cứu TCC là thành phần quan thủ nhiệm vụ quản lý và sử dụng các loại TCC trọng cần thiết nhằm đảm bảo việc điều trị cho kể trên. Đây chính là nền tảng để hỗ trợ thực những trường hợp bệnh cấp tính và tình trạng hành thuốc an toàn. nguy hiểm đe dọa tính mạng người bệnh 1 2 3 . Tuy nhiên thuốc thường gây ra nhiều tác dụng Tại Việt Nam hiện chưa có nhiều nghiên phụ cũng như dễ dẫn đến sai sót trong quá trình cứu khảo sát về kiến thức và thái độ của ĐD HS quản lý sử dụng và đây là một trong những về các QĐ chính sách quản lý sử dụng thuốc và nguyên nhân rất phổ biến gây tổn hại cho người đặc biệt tại Trung tâm y tế thành phố Thuận An bệnh 4 . Sai sót thuốc có thể xảy ra khi việc quản tỉnh Bình Dương chưa có nghiên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    103    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.