Sự thay đổi một số chỉ số sinh hóa nước bọt ở trẻ mắc hội chứng thận hư tiên phát khởi phát

Bài viết Sự thay đổi một số chỉ số sinh hóa nước bọt ở trẻ mắc hội chứng thận hư tiên phát khởi phát được nghiên cứu với mong muốn đóng góp một phần số liệu đồng thời giúp định hướng cho công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng ở trẻ em để nâng cao hiệu quả cho việc phòng ngừa và điều trị cho trẻ mắc hội chứng thận hư tiên phát khởi phát. | vietnam medical journal n02 - MAY - 2022 3. Nguyễn Thị Hà Chấp nhận của cha mẹ cho trẻ từ 5. Ke Chun Zhang Yuan Fang He Cao et al. 5-11 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại VN và Parental Acceptability of COVID-19 Vaccination for một số yếu tố liên quan năm 2022 Tạp chí Y học Children Under the Age of 18 Years Cross- Việt Nam ISSN 1859-1868 tập 512 số 1 2022 tr Sectional Online Survey . October 2020 . JMIR 104-111 Pediatrics and Parenting . DOI 24827 https 6. Soo-Han Choi Yoon Hee Jo Kyo Jin Jo Su 4. Robin M. Humble Hannah Sell Eve Dubé et Eun Park. Pediatric and Parents Attitudes al. Canadian parents perceptions of COVID-19 Towards COVID-19 Vaccines and Intention to vaccination and intention to vaccinate their Vaccinate for Children . Jul 29 2021 . Preventive children Results from a cross-sectional national amp Social Medicine . survey . 4 October 2021 Elsevier https SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HÓA NƯỚC BỌT Ở TRẺ MẮC HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT KHỞI PHÁT Lương Minh Hằng1 Tống Minh Sơn1 Trần Huy Thịnh2 TÓM TẮT 66 SUMMARY Hội chứng thận hư tiên phát HCTHTP là bệnh lý CHANGES IN SOME SALIVA BIOCHEMICAL cầu thận mạn tính hay gặp nhất ở trẻ em với tỉ lệ mắc INDICATORS IN CHILDREN WITH mới hàng năm là 2 - 7 100000 trẻ trên tổng tỉ lệ mắc PRIMARY NEPHROTIC SYNDROME bệnh là 16 100000 trẻ. Tại Việt Nam 1981-1990 có Primary Nephrotic syndrome PNS is the most 1414 trẻ mắc bệnh nhập Bệnh viện Nhi Trung ương common glomerular disease in children with an annual chiếm 46 6 tổng số bệnh nhân của Khoa Thận - Tiết incidence rate of 2-7 100 000 children out of a total niệu. Theo y văn những trẻ mắc bệnh thận mạn tính morbidity rate of 16 100 000. In Vietnam 1981-1990 có sự thay đổi thành phần nước bọt khi sử dụng kéo 1414 children with PNS were admitted to the National dài các loại thuốc trong điều trị bệnh tác động đến Hospital of Pediatrics accounting for 46 6 of the nguy cơ mắc bệnh răng miệng của trẻ.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
253    55    2    30-11-2023
52    34    1    30-11-2023
8    60    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.