Khảo sát một số yếu tố liên quan đến cai thở máy thất bại theo phương thức hỗ trợ hiệu chỉnh theo tín hiệu thần kinh tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai

Cai thở máy theo phương thức hỗ trợ hiệu chỉnh theo tín hiệu thần kinh (NAVA - Neurally Adjusted Ventilatory Assist) là một chế độ cai thở máy mà mức hỗ trợ phù hợp với hỗ trợ được tạo ra bởi máy thở tương ứng với hoạt động điện thế cơ hoành. Mục tiêu nghiên cứu là khảo sát một số yếu tố liên quan đến kết quả cai thở máy thất bại theo phương thức hỗ trợ điều chỉnh theo tín hiệu thần kinh. | vietnam medical journal n01 - JUNE - 2022 điểm 3 giờ và 6 giờ vào trung tâm. Cụ thể trong lực ổ bụng thấp vẫn gặp vấn đề với tình trạng đó có 11 người bệnh 52 4 có đau bụng đau với tỉ lệ tương đương. thượng vị mức độ đau nhiều NRS-O 7-10 điểm ở thời điểm vào. Kết quả này tương tự với V. KẾT LUẬN nghiên cứu của Phillip V. amp cs 2013 và Földi M. amp Vấn đề đau từ vừa đến nhiều ở người bệnh cs 2021 5 6 . viêm tụy cấp do tăng triglycerid là phổ biến và có Khi phân tích dưới nhóm theo điểm SOFA đáp ứng với điều trị tuy nhiên vẫn còn người không ghi nhận sự khác biệt về tỉ lệ người bệnh bệnh đau mức độ nhiều sau giai đoạn 6 giờ đầu đau nhiều giữa 2 nhóm có điểm SOFA TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ 1 - 2022 giờ thứ 48 và thời điểm kết thú p vietnam medical journal n01 - JUNE - 2022 không đạt yêu cầu chuyển về mức NAVA trước đó. trợ hô hấp trong vòng 48h sau khi thôi thở máy. - Khi giảm mức NAVA đến μV duy trì trong 30 phút. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Nếu bệnh nhân tỉnh táo ho khạc tốt đáp ứng cai thở máy tốt rút ống nội khí quản. - Nếu bệnh nhân không đáp ứng thở với mức NAVA μV quay lại mức NAVA trước đó. Tiêu chuẩn cai thở máy thành công - Đáp ứng tốt với quá trình cai thở máy NAVA mức NAVA giảm dần tới mức cmH2O μV. - Tách được máy thở. Theo dõi trong 48h không hỗ trợ thở máy trở lại. Biểu đồ . Tỷ lệ thành công thất bại khi Tiêu chuẩn cai thở máy thất bại3. Mức cai thở máy NAVA NAVA gt 4cmH2O μV chưa đáp ứng cai thở máy Nhận xét Tỷ lệ thất bại khi cai thở máy phải chuyền về chế độ thông khí bắt buộc. Hoặc NAVA là 39 4 cần phải đặt lại ống nội khí quản hoặc nối lại hỗ Bảng . Diễn biến giá trị của hiệu số điện thế cơ hoành trong quá trình cai thở máy NAVA Nhóm Thất bại 1 Thành Công 2 Chung p 1-2 Thời điểm n X SD µV n X SD µV N X SD µV Tx 13 19 24 10 90 20 14 86 6 72 33 16 01 8 87 gt 0 05 T6 12 18 29 10 01 19 11 80 5 33 31 14 85 7 89 TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ 1 - 2022 p lt 0 05 p

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.