Hình thành năng lực xây dựng môi trường vui chơi của trẻ mẫu giáo cho sinh viên sư phạm mầm non Trường Đại học Thủ đô Hà Nội qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

Bài viết đưa ra những khái niệm cơ bản, thực trạng, biện pháp về hình thành năng lực xây dựng môi trường vui chơi cho trẻ mẫu giáo của sinh viên sư phạm mầm non Trường Đại học Thủ đô Hà Nội qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm với mục đích góp phần cải tiến thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục mầm non một cách có hệ thống nói chung và trang bị hệ thống rèn luyện kĩ năng nghề nói riêng cho sinh viên. | Lại Thị Thu Hường Hình thành năng lực xây dựng môi trường vui chơi của trẻ mẫu giáo cho sinh viên sư phạm mầm non Trường Đại học Thủ đô Hà Nội qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Lại Thị Thu Hường Email ltthuong2@ TÓM TẮT Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên và giữ vị trí quan trọng trong Trường Đại học Thủ đô Hà Nội hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong Số 98 Dương Quảng Hàm Quan Hoa công tác chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội quận Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam giáo viên mầm non phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Hình thành năng lực nghề trong đó có năng lực xây dựng môi trường vui chơi cho trẻ của sinh viên sư phạm mầm non đã đáp ứng được yêu cầu về đổi mới phương pháp hình thức dạy học hiện nay. Bài viết đưa ra những khái niệm cơ bản thực trạng biện pháp về hình thành năng lực xây dựng môi trường vui chơi cho trẻ mẫu giáo của sinh viên sư phạm mầm non Trường Đại học Thủ đô Hà Nội qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm với mục đích góp phần cải tiến thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục mầm non một cách có hệ thống nói chung và trang bị hệ thống rèn luyện kĩ năng nghề nói riêng cho sinh viên. Kết quả nghiên cứu góp phần thống nhất cân bằng giữa lí thuyết và thực hành giúp sinh viên định hướng trước được nghề nghiệp trong tương lai và thích ứng nhanh với những biến đổi của xã hội. TỪ KHÓA Môi trường vui chơi năng lực rèn luyện nghiệm vụ sư phạm mẫu giáo sinh viên sư phạm mầm non giảng viên. Nhận bài 23 3 2022 Nhận bài đã chỉnh sửa 17 4 2022 Duyệt đăng 15 6 2022. DOI https 2615-8957 12210607 1. Đặt vấn đề là trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi khảo sát về nội dung Hình thành năng lực xây dựng môi trường vui chơi phương pháp hình thức tổ chức hình thành năng lực là một bộ phận hữu cơ của năng lực nghề nghiệp mà xây dựng môi trường vui chơi của trẻ cho sinh viên sư giáo viên mầm non cần phải có. Việc phát triển năng phạm mầm non Trường Đai học Thủ đô Hà .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
94    860    37    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.