Bài giảng Soạn thảo bảng tính với Microsoft Excel - Trần Thị Bích Phương

Bài giảng Soạn thảo bảng tính với Microsoft Excel gồm các nội dung chính như: Khởi động Excel; Màn hình làm việc; Thoát khỏi Excel; Khởi tạo một bảng tính; Địa chỉ, miền và công thức; Các thao tác soạn thảo; Định dạng dữ liệu; Các hàm thông dụng; Đồ thị; Cơ sở dữ liệu; .Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Soạn thảo bảng tính với Microsoft Excel GV TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG BỘ MÔN TIN HỌC MAIL ttbphuong@ 19 11 2019 1 NỘI DUNG 1. Khởi động Excel. 8. Định dạng dữ liệu 2. Màn hình làm việc. 9. Các hàm thông dụng 3. Thoát khỏi Excel. 10. Đồ thị 4. Khởi tạo một bảng tính. 11. Cơ sở dữ liệu 5. Địa chỉ miền và công thức. 12. In ấn 6. Các thao tác soạn thảo. 7. Các thao tác với tệp. 19 11 2019 Hệ soạn thảo bảng tính - Microsoft Excel 2 Các thành phần của màn hình làm việc Thanh tiêu đề Title Bar . Thanh menu Menu Bar . Thanh công cụ chuẩn Standard Toolbar . Thanh công cụ định dạng Formating Toolbar . Thanh công thức Formula Bar . Trang tính Sheet . 256 cột AA AB IV . 65536 dòng. Một tệp workbook gồm nhiều trang tính sheet . Các thanh cuộn scroll bars . Thanh trạng thái status bar . Hàng tên cột column heading . Cột tên hàng row heading . 19 11 2019 Hệ soạn thảo bảng tính - Microsoft Excel 3 Một số thao tác trên bảng tính Đặt tên cho trang tính Kích chuột phải vào tên trang chọn Rename Gõ tên rồi gõ Enter. BẤM Bố trí trật tự các sheets Dùng chuột bấm và rê RÊ tên sheet tới vị trí mong muốn. THẢ 19 11 2019 Hệ soạn thảo bảng tính - Microsoft Excel 4 . Dịch chuyển con trỏ Con trỏ ô Cell poiter là hình chữ nhật bao quanh đường viền ô Di chuyển Sử dụng các phím mũi tên Page Up Page Down Home. Nhấn Ctrl mũi tên để di chuyển đến ô cuối cùng đầu tiên của bảng tính theo chiều mũi tên. Kích chuột vào ô nào đó 19 11 2019 Hệ soạn thảo bảng tính - Microsoft Excel 5 . Chọn miền cột dòng bảng Chọn miền range Bấm và rê chuột từ ô trên cùng bên trái tới ô dưới cùng bên phải của vùng hoặc theo các chiều khác . Chọn cả dòng cột Kích chuột trái tại tên dòng cột để lựa chọn cả dòng cột . Nhấn thêm phím Ctrl khi chọn để chọn các miền rời nhau. Chọn cả bảng tính Kích chuột vào giao giữa hàng tên cột và cột tên dòng 19 11 2019 Hệ soạn thảo bảng tính - Microsoft Excel 6 . Nhập dữ liệu 1 Sử dụng bàn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    396    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.