Giáo trình Thống kê doanh nghiệp (Nghề: Quản trị kinh doanh - Cao đẳng) - Trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình được thiết kế gồm 6 chương như sau: Những vấn đề cơ bản về thống kê doanh nghiệp; Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; Thống kê lao động, năng suất lao động và tiền lương trong doanh nghiệp; Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp; Thống kê tài sản lưu động trong doanh nghiệp; Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo! | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP GIÁO TRÌNH MÔN HỌC MÔ ĐUN THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ KINH DOANH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TRUNG CẤP Ban hành kèm theo Quyết định Số 185 QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Đồng Tháp năm 2017 1 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. i LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường thông tin là nguồn lực tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy muốn tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc vào thông tin. Doanh nghiệp phải bảo mật thông tin nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh thị hiếu của khách hàng yếu tố đầu vào đầu ra. Đồng thời doanh nghiệp cầm nắm bắt thông tin liên quan đến sản xuất tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong vào ngoài nước giúp doanh nghiệp dự đoán định đướng phát triển trong tương lai để từ đó hoạch định chiến lược phát triển ngăn chặn khắc phục các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của đơn vị Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy học tập và nghiên cứu yêu cầu thực tiển trang bị các kiến thức cơ bản về thống kê doanh nghiệp cho học sinh sinh viên khối ngành kinh tế đáp ứng được chương trình khung của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Khoa Kinh tế - Xã hội và Nhân văn trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp biên soạn Giáo trình Thống kê doanh nghiệp dùng cho trình độ trung cấp và cao đẳng Giáo trình được thiết kế gồm 6 chương như sau Chương 1 Những vấn đề cơ bản về thống kê doanh nghiệp Chương 2 Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 3 Thống kê lao động năng suất lao động và tiền lương trong doanh nghiệp Chương 4 Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp Chương 5 Thống kê tài sản lưu động trong doanh nghiệp Chương 6 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    428    3    17-06-2024
2    99    2    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.