Luận văn Thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp: Tiếp tục chọn lọc và khảo nghiệm giống Keo lai tự nhiên (Acacia mangium x Acacia auriculiformiss) có năng suất cao

Luận văn "Tiếp tục chọn lọc và khảo nghiệm giống Keo lai tự nhiên (Acacia mangium x Acacia auriculiformiss) có năng suất cao" chọn thêm được một số cây trội Keo lai có sinh trưởng và các chỉ tiêu chất lượng tốt, đồng thời có khả năng nhân giống bằng giâm hom cao, qua khảo nghiệm dòng vô tính chọn thêm được một số dòng Keo lai có sinh trưởng nhanh nhất và các chỉ tiêu chất lượng tốt nhất; đánh giá được khả năng sinh trưởng và một số chỉ tiêu chất lượng của một số dòng Keo lai đã được chọn trước đây trên một số vùng khảo nghiệm |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    437    2    18-06-2024
11    98    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.