Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật điện: Thử nghiệm trạm biến áp cách điện khí SF6

Mục tiêu của đề tài "Thử nghiệm trạm biến áp cách điện khí SF6" là hệ thống, tổng hợp được đặc tính của khí SF6, Cấu trúc của trạm GIS, xây dựng nội dung chi tiết về công tác bảo dưỡng, thử nghiệm các trạm GIS. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐINH THỊ PHIN THỬ NGHIỆM TRẠM BIẾN ÁP CÁCH ĐIỆN KHÍ SF6 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT KỸ THUẬT ĐIỆN Hà Nội Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - ĐINH THỊ PHIN THỬ NGHIỆM TRẠM BIẾN ÁP CÁCH ĐIỆN KHÍ SF6 Chuyên ngành Kỹ thuật điện LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN THIẾT BỊ ĐIỆN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . LÊ VĂN DOANH HÀ NỘI 2015 1 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập tại lớp Cao học Kỹ thuật điện- Thiết bị điện khóa 2013-2015 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tôi đã được đào tạo và tích lũy nhiều kiến thức cho bản thân cũng như phục vụ công việc. Đặc biệt là khoảng thời gian thực hiện đề tài Thử nghiệm trạm biến áp cách điện khí SF6 . Để có thể hoàn thành được luận văn này ngoài sự nỗ lực của bản thân tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự góp ý và giúp đỡ của các thầy cô trong bộ môn Thiết bị điện điện tử Viện Điện Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS Lê Văn Doanh vì những định hướng và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Mặc dù có nhiều cố gắng tìm tòi nghiên cứu song do kiến thức hạn chế chắc chắn luận văn tốt nghiệp của tôi còn nhiều thiếu sót tôi rất mong được sự chỉ bảo góp ý của các thầy cô giáo cũng như các bạn đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của chính bản thân tôi. Các nội dung của luận văn là do tôi thực hiện và chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ luận văn của tác giả nào khác. Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung cam đoan trên. Hà Nội ngày 24 tháng 09 năm 2015 Tác giả Đinh Thị Phin 3 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . 1 LỜI CAM ĐOAN . 3 MỤC LỤC . 4 CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT . 6 DANH MỤC BẢNG. 7 DANH MỤC HÌNH . 8 PHẦN MỞ ĐẦU . 10 CHƢƠNG 1 . 12 TỔNG QUAN VỀ KHÍ SF6 THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÓNG CẮT CÓ SỬ DỤNG KHÍ SF6 VÀ QÚA TRÌNH PHÁT TRIỂN . 12 . Tổng quan về khí SF6 .12 . Sơ lƣợc lịch sử của việc sử dụng SF6 .12 . Sản xuất SF6. 13 Các ứng dụng khác của SF6 .14 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
146    140    6    05-12-2023
4    43    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.