Nghiên cứu đặc điểm di căn hạch khu vực của ung thư hắc tố da

Bài viết Nghiên cứu đặc điểm di căn hạch khu vực của ung thư hắc tố da nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và liên quan di căn hạch khu vực với một số yếu tố lâm sàng, mô bệnh học của ung thư hắc tố da. | vietnam medical journal n01 - JULY - 2022 3. Wehmeyer Malte H Krohm Sarah Kastein xơ gan mất bù. Luận văn bác sĩ nội trú. 2015. Đại Friederike Lohse Ansgar W Lüth Stefan. học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Prediction of spontaneous bacterial peritonitis in 6. Bajaj Jasmohan S Kamath Patrick S Reddy cirrhotic ascites by a simple scoring system. K Rajender. The evolving challenge of infections Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2014. in cirrhosis. New England Journal of Medicine. 49 5 595-603. 2021. 384 24 2317-2330. 4. Võ Văn Trung. Mối liên quan giữa việc sử dụng 7. Abdel-Razik Ahmed Mousa Nasser Abdel- thuốc ức chế bơm proton và thể tích tiểu cầu trung Aziz Mahmoud Elsherbiny Walid Zakaria bình với viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát Sahar et al. Mansoura simple scoring system for trên bệnh nhân xơ gan báng bụng. Luận văn bác sĩ prediction of spontaneous bacterial peritonitis nội trú. 2018. Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. lesson learnt. European Journal of Gastroenterology 5. Vũ Thi Minh Tâm. Yếu tố dự đoán nguy cơ viêm amp Hepatology. 2019. 31 8 1017-1024. phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát ở bệnh nhân NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DI CĂN HẠCH KHU VỰC CỦA UNG THƯ HẮC TỐ DA Vũ Thanh Phương1 Nguyễn Văn Chủ1 Nguyễn Đại Bình1 TÓM TẮT thẳng đứng xâm nhập bạch mạch có vệ tinh nhóm lympho bào xâm nhập thưa thớt 77 Mục tiêu nghiên cứu đặc điểm lâm sàng mô . Di căn hạch khu vực có liên quan đến vị trí u bệnh học và liên quan di căn hạch khu vực với một số thể mô bệnh học bề dày u loét u mức độ clark giai yếu tố lâm sàng mô bệnh học của ung thư hắc tố da. đoạn phát triển xâm nhập bạch mạch nhân vệ tinh Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 135 bệnh lympho xâm nhập u. nhân UTHT da giai đoạn II III được điều trị bằng Từ khóa Ung thư hắc tố da mô bệnh học. phẫu thuật triệt căn tại viện K từ 2013 đến 2019. Thiết kế nghiên cứu mô tả hồi cứu tiến cứu. Kết quả bệnh SUMMARY hay gặp ở tuổi 40 đến 70 tuổi trung bình nữ nam hay gặp chi dưới màu đen STUDY

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.