Khảo sát mối liên quan giữa điều kiện thời tiết với tính chất đau dựa theo thang điểm VAS và các tiêu chí y học cổ truyền ở bệnh nhân thoái hóa khớp tại phường An Hòa, thành phố Huế

Thoái hóa khớp, thuộc phạm vi “chứng Tý”, là bệnh lý cơ xương khớp thường gặp nhất trên lâm sàng. Trên thực tế, bệnh nhân thường mô tả cường độ đau tại các khớp tăng lên khi thời tiết thay đổi. Hiện vẫn chưa có nghiên cứu về vấn đề này ở nước ta để cung cấp bằng chứng khách quan. Bài viết trình bày xác định mối liên quan giữa điều kiện thời tiết với cường độ đau dựa theo thang điểm VAS và tính chất đau theo các thể bệnh của Y học cổ truyền. | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 1 tập 12 tháng 2 2022 Khảo sát mối liên quan giữa điều kiện thời tiết với tính chất đau dựa theo thang điểm VAS và các tiêu chí y học cổ truyền ở bệnh nhân thoái hóa khớp tại phường An Hòa thành phố Huế Trần Nhật Minh1 Nguyễn Thị Huyền2 Đàm Việt Hoàng2 1 Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Y-Dược Đại học Huế 2 Sinh viên ngành Y học cổ truyền Trường Đại học Y-Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Thoái hóa khớp thuộc phạm vi chứng Tý là bệnh lý cơ xương khớp thường gặp nhất trên lâm sàng. Trên thực tế bệnh nhân thường mô tả cường độ đau tại các khớp tăng lên khi thời tiết thay đổi. Hiện vẫn chưa có nghiên cứu về vấn đề này ở nước ta để cung cấp bằng chứng khách quan. Mục tiêu xác định mối liên quan giữa điều kiện thời tiết với cường độ đau dựa theo thang điểm VAS và tính chất đau theo các thể bệnh của Y học cổ truyền. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu quan sát tiến cứu với 40 bệnh nhân đã từng được chẩn đoán xác định thoái hóa cột sống cổ cột sống thắt lưng và thoái hóa khớp gối tại trạm Y tế phường An Hòa thành phố Huế từ tháng 10 2020 đến tháng 03 2021. Phỏng vấn với phiếu điều tra soạn sẵn. Khảo sát mối liên hệ với hệ số tương quan r hồi quy đa biến và Two-way Anova. Kết quả Sau khi số liệu được phân tích có mối liên quan ảnh hưởng giữa đau khớp với nhiệt độ r -0 360 p Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 1 tập 12 tháng 2 2022 indicate an influential relationship with joint pain and there was no difference on influence of the patterns according to Bi Zheng. Pressure did not indicate an effect on pain on the patient. Keywords Osteoarthritis weather Visual Analogue Scales traditional medicine. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ và tính chất đau dựa theo thang điểm VAS và các Thoái hóa khớp là bệnh lý cơ xương khớp thường tiêu chí Y học cổ truyền ở bệnh nhân thoái hóa gặp nhất trên lâm sàng theo thống kê của Tổ chức Y khớp tại phường An Hòa thành phố Huế nhằm tế thế giới cho thấy có 0 3- 0 5 dân số bị bệnh lý

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    138    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.