Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 2 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng): Phần 2 - Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 2 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm cung cấp các khái niệm, nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư, kế toán hoạt động đầu tư tài chính cho học viên. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán các khoản đầu tư tài chính; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Bài 2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Mã bài Giới thiệu Quản lý vốn bằng tiền trong doanh nghiệp hiệu quả là chìa khóa giúp doanh nghiệp hoạt động tốt. Đầu tư tài chính là hoạt động khai thác sử dụng nguồn lực tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhằm tăng thu nhập và nâng cao được hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó đầu tư tài chính là hoạt động rất được chú trọng trong doanh nghiệp. Mục tiêu - Trình bày được khái niệm hoạt động đầu tư tài chính - Trình bày được phương pháp hạch toán kế toán các khoản đầu tư tài chính - Xác định lập được các chứng từ kế toán kế toán các khoản đầu tư tài chính - Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán các khoản đầu tư tài chính - Ghi được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng - Trung thực nghiêm túc tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp Nội dung chính 1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán . Khái niệm Hoạt động đầu tư là quá trình bỏ tài sản tiền vốn vào hoạt động kinh doanh trong hiện tại với mục đích là thu lợi nhuận trong tương lai. Hoạt động đầu tư trong DN bao gồm đầu tư bên trong và đầu tư ra bên ngoài DN . - Đầu tư bên trong là việc bỏ tài sản tiền vốn nhằm thực hiện các nhiệm vụ SXKD của DN như đổi mới công nghệ đổi mới tăng cường cơ sở VC- KT phục vụ SXKD làm tăng giá trị TS của DN. - Đầu tư ra bên ngoài là việc DN đem tài sản tiền vốn đầu tư vào DN hoặc tổ chức kinh tế khác nhằm thu lợi nhuận và được gọi là hoạt động đầu tư tài chính. . Nguyên tắc kế toán - Giá trị các khoản đầu tư tài chính phải được ghi sổ theo giá gốc - Cuối niên độ kế toán nếu giá trị các khoản đầu tư tài chính bị giảm xuống thấp hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng Khóa n. 53 2. Kế toán chứng khoán kinh doanh . Khái niệm và nguyên tắc kế toán . Khái niệm Chứng khoán kinh doanh là các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật nắm giữ vì mục đích kinh doanh kể cả chứng khoán có thời gian đáo hạn trên 12 tháng mua vào bán ra để kiếm lời . Chứng khoán kinh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    110    1    20-07-2024
4    90    2    20-07-2024
9    314    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.