Giáo trình Vẽ xây dựng (Nghề: Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trung cấp): Phần 2 - Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

Giáo trình Vẽ xây dựng (Nghề: Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trung cấp) giới thiệu những kiến thức cơ bản để làm cơ sở cho đọc các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng. Giáo trình kết cấu gồm 8 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: cắt vật thể; hình chiếu trục đo; những quy ước trong bản vẽ kỹ thuật, bài tập lớn; . Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 6 CẮT VẬT THỂ Mã chương MH08-06 Giới thiệu - Nhằm nghiên cứu phương pháp biểu diễn cấu tạo các bộ phận bên trong của vật thể lên trên mặt phẳng giấy vẽ theo phép chiếu vuông góc Mục tiêu - Trình bày được khái niệm về mặt cắt Hình cắt - Trình bày được phương pháp biểu diễn mặt cắt Hình cắt dưới dạng đồ thức và một số quy ước về mặt cắt Hình cắt - Trình bày được cách phân loại mặt cắt Hình cắt - Trình bày được các ký hiệu vật liệu biểu diễn trên mặt cắt. Nội dung chính 1. Khái niệm Vật thể bên trong có các khoảng rỗng lỗ rãnh khi dựng hình chiếu để biểu diễn sẽ có nhiều nét khuất hình vẽ vừa rối vừa không thể hiện rõ ràng được cấu tạo cụ thể bên trong của nó. Để khắc phục trong các bản vẽ kỹ thuật dựng thêm một loại hình biểu diễn khác là hình cắt và mặt cắt. Biểu diễn vật thể bằng các hình chiếu chỉ cho biết hình dạng bên ngoài của chúng những phần khuất bên trong của vật thể được vẽ bằng nét đứt. Những nét đứt sẽ làm cho bản vẽ khó nhìn. Vì vậy muốn biết cấu tạo bên trong của vật thể phải cắt vật thể để thấy rõ hình dáng kích thước cũng như vật liệu tạo nên vật thể. Giả sử dựng một mặt phẳng cắt cắt vật thể thành hai phần sau đó giữ lại phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt và chiếu phần vật thể đó lên một mặt phẳng P song song với mặt phẳng cắt xem hình vẽ 6-1 . P b H nh c t c MÆt c t a H nh kh ng gian Hình 6-1 Để phân biệt phần đặc và phần rỗng của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt người ta quy định phần đặc được vẽ ký hiệu vật liệu trên mặt cắt. 65 . Mặt cắt Là hình biểu diễn nhận được chỉ thể hiện các đường bao của vật thể trên mặt phẳng cắt khi ta tưởng tượng dựng mặt phẳng này cắt qua vật thể xem hình vẽ 6-1c . . Hình cắt Hình biểu diễn thu được phần còn lại đặt phía sau mặt phẳng cắt của vật thể trên mặt phẳng hình chiếu P gồm Đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt và các đường bao của phần vật thể phía sau sau khi đã tưởng tượng cắt bỏ phần giữa mặt phẳng cắt và người quan sát được gọi là hình cắt xem hình vẽ 6- 1b . 2. Biểu diễn trên đồ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    314    1    18-07-2024
8    76    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.