Nghiên cứu tôn giáo học ở Nam Bộ: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu tôn giáo học ở Nam Bộ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa tộc người với vấn đề phát triển văn hóa vùng Tây Nguyên; Đặc điểm dân cư vùng đệm vườn quốc gia Cát Tiên; Cồng chiêng Tây Nguyên; Tìm hiểu tín ngưỡng di tích Chùa Cầu ở Hội An; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.