Nghiên cứu bối cảnh sự nghiệp của Lê Hoàn: Phần 1

Tài liệu "Nghiên cứu bối cảnh sự nghiệp của Lê Hoàn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tư liệu nghiên cứu Lê Hoàn; Vai trò của thái hậu Dương Vân Nga; Sự nghiệp chống ngoại xâm bảo vệ nền độc lập dân tộc; Lê Hoàn và chiến thắng Bạch Đằng năm 981; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    282    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.