Khảo sát đặc điểm kiểu hình kháng thuốc kháng sinh và một số đặc trưng về gen của các chủng Klebsiella pneumoniae gây nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Bài viết Khảo sát đặc điểm kiểu hình kháng thuốc kháng sinh và một số đặc trưng về gen của các chủng Klebsiella pneumoniae gây nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trình bày xác định đặc điểm kiểu hình kháng thuốc kháng sinh của các chủng Klebssiella pneumoniae phân lập được. | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5 tập 11 tháng 10 2021 Khảo sát đặc điểm kiểu hình kháng thuốc kháng sinh và một số đặc trưng về gen của các chủng Klebsiella pneumoniae gây nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa Trần Thị Tuyết Ngọc1 Lê Thị Lan Hương2 Nguyễn Hoàng Bách1 Lê Văn An1 1 Khoa Vi sinh Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế 2 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa Tóm tắt Mục tiêu Xác định đặc điểm kiểu hình kháng thuốc kháng sinh của các chủng Klebssiella pneumoniae phân lập được. Xác định một số gen độc lực và gen đề kháng kháng sinh ở các chủng Klebssiella pneumoniae phân lập được từ mẫu bệnh phẩm máu dịch màng phổi dịch màng bụng dịch não tủy dịch rửa phế quản nước tiểu mủ đàm của bệnh nhân nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa Phương pháp Nuôi cấy phân lập và định danh Klebsiella pneumoniae. Xác định tính nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh bằng kỹ thuật khoanh giấy kháng sinh khuếch tán trong thạch Kirby- Bauer xác định sự sản xuất Extended Spectrum Beta-Lactamase ESBL - β-lactamase phổ rộng. Khảo sát tỷ lệ mang các gene blaNDM-1 blaKPC blaOXA-48 magA rmpA bằng PCR đa mồi. Kết quả Klebssiella pneumoniae đề kháng cao với các kháng sinh. 43 chủng Klebssiella pneumoniae có ESBL đều đa kháng thuốc kháng sinh và có tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao hơn so với các chủng ESBL - . Chủng Klebssiella pneumoniae có mang gene đề kháng kháng sinh blaNDM-1 blaKPC blaOXA-48 lần lượt 11 2 2 . Chủng Klebssiella pneumoniae mang gene độc lực magA rmpA là 24 và 9 . Kết luận Klebssiella pneumoniae đề kháng cao với nhiều kháng sinh. Đặc biệt các chủng Klebssiella pneumoniae ESBL . Tỷ lệ Klebssiella pneumoniae có mang gene đề kháng kháng sinh blaNDM-1 blaKPC blaOXA-48 là 11 2 2 . Tỷ lệ mang gene độc lực magA rmpA là 24 và 9 Từ khóa Klebsiella pneumoniae kháng kháng sinh PCR. Abstract Investigation on the phenotypic characteristics of antibiotic resistance and some .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.