Nghiên cứu về cảm giác sợ ngã ở người cao tuổi và một số yếu tố liên quan tại một số phường thành phố Huế

Bài viết Nghiên cứu về cảm giác sợ ngã ở người cao tuổi và một số yếu tố liên quan tại một số phường thành phố Huế được nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ hiện mắc cảm giác sợ ngã và tìm hiểu về các yếu tố liên quan đến cảm giác sợ ngã ở người cao tuổi tại một số phường ở thành phố Huế. | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 4 tập 11 tháng 8 2021 Nghiên cứu về cảm giác sợ ngã ở người cao tuổi và một số yếu tố liên quan tại một số phường thành phố Huế Nguyễn Hoàng Thùy Linh1 Nguyễn Phương Mai1 1 Trường Đại học Y - Dược Huế Đại học Huế Tóm tắt Giới thiệu Cảm giác sợ ngã thường tác động tiêu cực về thể chất tinh thần và chức năng của người cao tuổi dẫn đến hạn chế người già thực hiện những công việc hằng ngày. Vì vậy mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ hiện mắc cảm giác sợ ngã và tìm hiểu về các yếu tố liên quan đến cảm giác sợ ngã ở người cao tuổi tại một số phường ở thành phố Huế. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 427 người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Bộ công cụ Fall Efficacy Scale International FES-I và The Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale IADL được dùng nhằm đánh giá cảm giác sợ ngã và khả năng thực hiện công việc hằng ngày ở người cao tuổi. Mô hình hồi quy logistics đa biến để tìm hiểu các yếu tố liên quan đến cảm giác sợ ngã ở người cao tuổi. Kết quả Tỷ lệ cảm giác sợ ngã nhiều ở người cao tuổi tại thành phố Huế là 42 9 trong đó đi bộ trên bề mặt trơn trượt và gồ ghề là hai hoạt động NCT cảm thấy quan ngại nhất. Mô hình hồi quy logistics đa biến cho thấy không tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa CGSN và khả năng độc lập thực hiện các hoạt động hằng ngày p gt 0 05 nhưng có mối liên quan ý nghĩa thống kê với nữ giới hoạt động thể lực thời gian tĩnh tại khó khăn đi lại và bất tiện với môi trường sống p lt 0 05 . Kết luận Cảm giác sợ ngã trong cộng đồng người cao tuổi khá phổ biến. Những chính sách hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi nên khuyến khích người cao tuổi sống lối sống lành mạnh và tập trung vào đảm bảo môi trường sống an toàn cho người cao tuổi nhằm phòng ngừa té ngã. Từ khóa cảm giác sợ ngã FES-I người cao tuổi thành phố Huế. Abstract Fear of falling and associated factors among Hue community-dwelling elderly Nguyen Hoang Thuy Linh1 Nguyen .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    93    3    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.