Giáo trình PLC nâng cao (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

Giáo trình PLC nâng cao (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) được thiết kế gồm 6 bài, cung cấp cho học viên những kiến thức về: PLC của hãng Siemens; điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự; điều khiển đèn giao thông; đếm sản phẩm hiển thị LED 7 thanh trên S7-200; điều khiển máy trộn; điều khiển thang máy; màn hình TD 200; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TĐH GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN PLC NÂNG CAO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-. ngày . tháng. năm 20 . của Ninh Bình năm 2019 1 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình PLC nâng cao được viết theo chương trình khung sửa đổi theo Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2017. Được thực hiện bởi sự tham gia của các giảng viên của trường Cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô. Giáo trình này được thiết kế theo mô đun thuộc hệ thống mô đun môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Cao đẳng và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo. Mô đun được thiết kế gồm 6 bài Bài 1. PLC của hãng Siemens Bài 2 Điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự Bài 3 Điều khiển đèn giao thông Bài 4 Đếm sản phẩm hiển thị LED 7 thanh trên S7-200 Bài 5 Điều khiển máy trộn Bài 6 Điều khiển thang máy Bài 7 Màn hình TD 200 Mặc dù đã hết sức cố gắng song sai sót là khó tránh. Tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp nhận xét của bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn. Ninh Bình ngày . tháng . năm 2019 Tham gia biên soạn Trần Thị Thảo - Chủ biên 2 MỤC LỤC Contents LỜI GIỚI THIỆU . 2 MỤC LỤC . 3 MÔ ĐUN PLC NÂNG CAO . 4 Bài 1. PLC của hãng Siemens . 5 1. PLC S7-200. . 5 2. PLC S7-300. . 17 Bài 2 Điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự . 31 1. PLC S7-200. . 31 2. PLC S7-300. . 36 Bài 3 Điều khiển đèn giao thông . 39 1. PLC S7-200. . 39 2. PLC S7-300. . 43 Bài 4 Đếm sản phẩm hiển thị LED 7 thanh trên S7-200 . 46 1. Các lệnh của PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình. . 46 2. Viết chương trình cho PLC S7-200. . 48 3. Nạp chương trình và vận .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    43    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.