Giáo trình Anh văn chuyên ngành (Nghề: Sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

Giáo trình Anh văn chuyên ngành (Nghề: Sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng) giúp người học nắm vững từ vựng thuật ngữ tài liệu chuyên ngành công nghệ thông tin và viễn thông; hiểu được từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành sửa chữa và lắp ráp máy tính; hiểu được các bài đọc về phần cứng, phần mềm, và các chương trình tiện ích phục vụ cho ngành sửa chữa và lắp ráp máy tính; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH NGHỀ SỬA CHỮA LẮP RÁP MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-. ngày . tháng. năm 20 . của . năm 2019 1 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. Mã môn học MH08 2 LỜI GIỚI THIỆU Việc tổ chức biên soạn giáo trình Anh văn chuyên ngành sửa chữa lắp ráp máy tính nhằm phục vụ cho công tác đào tạo của trường CĐ Cơ điện xây dựng Việt Xô nói chung và khoa CNTT nói riêng. Giáo trình là sự cố gắng lớn của tập thể giáo viên khoa CNTT amp NN nhằm từng bước thống nhất nội dung dạy và học môn Anh văn chuyên ngành sửa chữa lắp ráp máy tính . Nội dung của giáo trình được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy học tập và nghiên cứu chuyên ngành của người học bằng tiếng anh. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn dề hiểu bổ sung nhiều kiến thức mới phù hợp với ngành nghề đạo tạo mà không trái với chương trình đào tạo của nhà trường. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo khoa CNTT amp NN đã tham gia biên soạn giáo trình này. . ngày . tháng. năm . Tham gia biên soạn 1. Chủ biên 2. . 3 MỤC LỤC UNIT 1 COMPUTER TODAY COMPUTER APPLICATIONS .Error Bookmark not defined. THEME 1 COMPUTER APPLICATIONS. Error Bookmark not defined. LANGUAGE WORK THE PASSIVE . 12 THEME 2 BUYING A COMPUTER . 14 1. In a computer shop . 14 2. Language functions in a computer shop . 15 3. Choosing the right computer . 16 UNIT 2 INPUT AND OUTPUT DEVICES . 19 1. Interacting with your computer . 19 2. Describing input devices . 19 3. Describing functions and feature . 20 4. Mouse actions . 22 5. Speech recognition systems . 23 UNIT 3 STORAGE DEVICES . 24 THEME Magnetic storage . Error Bookmark not defined. 1. Types

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.